Đóng phòng hoặc căn trống khi dùng công cụ quản lý kênh

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách đóng phòng trống thông qua công cụ quản lý kênh, cũng như cách xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh.


Có gì trong bài viết này?


Đóng phòng hoặc căn trong extranet khi sử dụng công cụ quản lý kênh

Nếu Quý vị đang sử dụng công cụ quản lý kênh để đăng tải giá và tình trạng phòng trống cho extranet, Quý vị cũng cần đóng phòng hoặc căn bằng hệ thống của họ hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của riêng Quý vị.

Làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà cung cấp công cụ quản lý kênh về việc đóng phòng hoặc căn – điều này sẽ đảm bảo các thay đổi được phản ánh trong extranet.


Đóng phòng hoặc căn trong extranet khi công cụ quản lý kênh không hoạt động

Nếu gặp sự cố kỹ thuật với công cụ quản lý kênh, hãy liên hệ với họ trước để được trợ giúp.

Nếu Quý vị cần đóng phòng hoặc căn gấp trong extranet nhưng không thể liên lạc với họ, Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ đóng phòng thủ công cho Quý vị.

Đảm bảo rằng Quý vị cũng thông báo cho nhà cung cấp công cụ quản lý kênh sớm nhất có thể để họ kiểm tra kết nối và cập nhật dữ liệu của Quý vị.

Nếu không thể giải quyết nhanh vấn đề, chúng tôi cũng có thể tạm thời đóng chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi cho đến khi nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị khắc phục được sự cố.


Khắc phục sự cố phòng hoặc căn vẫn mở trong extranet sau khi Quý vị đã đóng thông qua công cụ quản lý kênh

Trước tiên, hãy kiểm tra lại xem thay đổi đã được thực hiện thành công hay chưa ở phía công cụ quản lý kênh. Có thể mất đến 5 phút để một thay đổi được xử lý.

Nếu phòng hoặc căn vẫn mở trong extranet, hãy liên hệ nhà cung cấp công cụ quản lý kênh để kiểm tra xem yêu cầu đóng đã thật sự được gửi đi hay chưa. Nếu chưa, họ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để xác định và khắc phục vấn đề.

Bài viết này có hữu ích không?