Làm sao để đóng phòng trên Booking.com nếu công cụ quản lý kênh của tôi bị trục trặc kỹ thuật?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị có vấn đề kỹ thuật với công cụ quản lý kênh, trước tiên, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị.

Nếu Quý vị không thể liên hệ với nhà cung cấp và cần đóng gấp phòng trên Booking.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thủ công đóng phòng cho Quý vị.

Hãy đảm bảo Quý vị cũng thông báo cho nhà cung cấp để họ có thể kiểm tra kết nối và tải lại hệ thống của họ.

Is this article helpful?