Làm sao để đóng phòng trên Booking.com nếu tôi đang sử dụng công cụ quản lý kênh?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh để tải giá và tình trạng phòng trống, Quý vị cũng sẽ cần đóng các phòng của Quý vị qua hệ thống đó, hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của Quý vị.

Vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà cung cấp về cách đóng phòng – điều này sẽ đảm bảo các thay đổi tương tự được thể hiện trên extranet của Quý vị trên Booking.com.

Bài viết này có hữu ích không?