Quản lý giá trên công cụ quản lý kênh

Cập nhật 2 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Công cụ quản lý kênh cho phép Quý vị quản lý tất cả các loại giá ở cùng một nơi. Chúng tôi đã tạo điều kiện dễ dàng để đảm bảo giá trên công cụ quản lý kênh khớp với giá trên extranet của Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này


Thay đổi giá trên nền tảng của chúng tôi bằng công cụ quản lý kênh của Quý vị

Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh, Quý vị sẽ cần thay đổi giá bằng hệ thống đó hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) của riêng mình.

Để đảm bảo extranet của Quý vị cũng phản ánh những thay đổi này, hãy nhớ làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà cung cấp công cụ quản lý kênh về cách thay đổi giá.

Nếu cần hỗ trợ thêm về việc này, vui lòng liên hệ nhà cung cấp công cụ quản lý kênh của Quý vị.


Kết nối giá với công cụ quản lý kênh

Nếu đã thêm các giá mới trong extranet, Quý vị sẽ cần kết nối chúng với công cụ quản lý kênh.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về kết nối giá trong bài viết của chúng tôi về thiết lập phòng/căn trên công cụ quản lý kênh.


Xóa những giá không được kết nối với công cụ quản lý kênh

Nếu có những giá cụ thể không được kết nối với công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể xóa chúng trong extranet.

Quý vị có thể xóa giá theo các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi nhấp vào Loại giá
  3. Nhấp vào loại giá mà Quý vị muốn xóa, rồi nhấp Xóa
  4. Xác nhận lựa chọn bằng cách nhấp Xóa vĩnh viễn

 

Bài viết này có hữu ích không?