Tôi đã đóng phòng qua công cụ quản lý kênh của tôi nhưng phòng đó vẫn mở trên Booking.com. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Đầu tiên, Quý vị nên kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng thay đổi đã được xử lý từ phía công cụ quản lý kênh. Đôi khi hệ thống của chúng tôi có thể mất lên đến 5 phút để xử lý một thay đổi.

Nếu phòng vẫn còn mở trên Booking.com, hãy liên hệ với nhà cung cấp của Quý vị để kiểm tra xem yêu cầu đóng đã thực hiện được gửi đi chưa. Nếu chưa, nhà cung cấp của Quý vị có thể liên hệ với Booking.com để xác định và xử lý vấn đề.

Is this article helpful?