Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Tối đa hóa lượng phòng trống thông qua các cơ hội

Cập nhật 1 năm trước | 8 phút đọc
Lưu

Tải đủ lượng phòng trống lên nền tảng của chúng tôi có thể giúp Quý vị xuất hiện trong nhiều lượt tìm kiếm của khách nhất có thể, yếu tố then chốt để Quý vị nhận được nhiều đặt phòng hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ lời khuyên về các hành động mà Quý vị có thể thực hiện để tối đa hóa lượng phòng trống của mình.

Có gì trong bài viết này?


Tư vấn hành động nên làm để tối đa hóa lượng phòng trống

Chúng tôi thường xuyên kiểm tra thông tin và phòng trống trên nền tảng của mình, chẳng hạn như ngày cuối cùng Quý vị có giá và phòng trống được tải lên, hoặc các phòng/căn của Quý vị có mở và có thể đặt được vào các ngày nhất định hay không. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tư vấn cho Quý vị về các hành động cụ thể – hoặc “cơ hội” – mà Quý vị có thể thực hiện để cải thiện tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Những điều này có thể giúp tăng khả năng hiển thị trong tìm kiếm của du khách, nhờ đó nhận về nhiều đặt phòng hơn.

Đến Trung tâm Cơ hội


Cơ hội liên quan đến phòng trống

Dưới đây là tổng quan về tất cả cơ hội liên quan đến phòng trống, cũng như ví dụ về thời điểm đề xuất và hành động Quý vị nên thực hiện.

  1. Cơ hội ở cấp chỗ nghỉ – những điều này giúp đảm bảo chỗ nghỉ của Quý vị sẵn sàng để nhận đặt phòng, bằng cách nhắc nhở Quý vị thêm phòng trống cho các ngày trong tương lai. Nếu Quý vị không hành động, việc này có thể sẽ ảnh hưởng không tốt lên khả năng hiển thị chung của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi.
Ví dụ 1 Chỗ nghỉ có thể sớm rơi vào trạng thái không đặt được và không xuất hiện trong tìm kiếm của du khách vào các ngày trong tương lai
Tin nhắn

Hành động ngay - chỗ nghỉ của Quý vị sẽ không thể nhận đặt phòng trong X ngày [X = 30, 90, 365]

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Sau một ngày cụ thể trong thời gian đặt trước (book window) này, chỗ nghỉ của Quý vị vẫn chưa nhập giá phòng và phòng trống cho bất kỳ ngày nào. Điều này có nghĩa là khách không thể đặt chỗ nghỉ để lưu trú sau ngày này.

Yêu cầu hành động Nếu Quý vị là đối tác được kết nối, hãy cập nhật tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ cho ít nhất X ngày – tốt nhất là cho 365 ngày tiếp theo – thông qua nền tảng của Nhà cung cấp kết nối của Quý vị.
Yêu cầu hành động Nếu Quý vị chỉ sử dụng extranet, hãy cập nhật phòng trống của Quý vị cho các ngày trong tương lai bằng công cụ Chỉnh sửa nhiều mục trong Lịch dạng liệt kê (bên dưới mục Giá & Tình trạng phòng trống). Quý vị cũng có thể nhanh chóng sao chép các phòng, giá hoặc giới hạn hiện có cho 365 ngày tiếp theo trên trang Sao chép giá hàng năm (cũng trong mục Giá & Tình trạng phòng trống).
 
Ví dụ 2 Chỗ nghỉ đã không thể đặt được và không xuất hiện trong tất cả tìm kiếm của khách
Tin nhắn

Quý vị không thể nhận đặt phòng – thêm phòng trống ngay

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Quý vị chưa tải giá phòng và phòng trống lên cho bất kỳ ngày nào cho 365 ngày tới. Điều này có nghĩa là khách không thể tìm hoặc đặt chỗ nghỉ của Quý vị trên nền tảng của chúng tôi.

Yêu cầu hành động Nếu Quý vị là đối tác được kết nối, hãy thêm/cập nhật phòng trống cho ít nhất một loại phòng cho 365 ngày tiếp theo thông qua nền tảng của Nhà cung cấp kết nối của Quý vị.
Yêu cầu hành động Nếu Quý vị chỉ sử dụng extranet, hãy cập nhật phòng trống của Quý vị cho các ngày trong tương lai bằng công cụ Chỉnh sửa nhiều mục trong Lịch dạng liệt kê (bên dưới mục Giá & Tình trạng phòng trống). Quý vị cũng có thể nhanh chóng sao chép các phòng, giá hoặc giới hạn hiện có cho 365 ngày tiếp theo trên trang Sao chép giá hàng năm (cũng trong mục Giá & Tình trạng phòng trống).
 
  1. Cơ hội tối ưu hóa phòng trống của Quý vị cho những ngày cụ thể – các cơ hội này sẽ giúp tối đa hóa cơ hội thu hút du khách bằng cách cảnh báo Quý vị khi một hoặc nhiều phòng/căn của Quý vị không xuất hiện trong các tìm kiếm của khách tiềm năng. Điều này có thể do các giới hạn hoặc bị thiếu phòng trống. Những cơ hội này không được tạo ra để áp dụng cho toàn bộ chỗ nghỉ, mà được điều chỉnh sao cho phù hợp với các phòng/căn cụ thể và vào những ngày cụ thể. Bằng cách áp dụng các cơ hội này ngay khi phòng/căn của Quý vị đủ điều kiện, Quý vị có thể liên tục tối ưu hóa tình trạng phòng trống hiện tại của mình trên nền tảng của chúng tôi để thu hút nguồn khách hàng sắp tới và nhận được nhiều đặt phòng hơn.
 
Ví dụ 3 Chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch tăng lên vào các ngày quan trọng sắp tới, nhưng Quý vị không có đủ phòng trống để đón những vị khách này
Tin nhắn

Những ngày phổ biến nhất tại khu vực/thành phố của Quý vị

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Các phòng phổ biến nhất của Quý vị không có sẵn trên nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều ngày quan trọng này. Quý vị có thể bỏ lỡ các đặt phòng tiềm năng vì điều này.

Yêu cầu hành động Nếu Quý vị là đối tác được kết nối, hãy thêm ít nhất một phòng trống để bán cho các loại phòng và ngày cụ thể thông qua nền tảng của Nhà cung cấp kết nối.
Yêu cầu hành động Nếu Quý vị chỉ sử dụng extranet, Quý vị có thể xem các phòng và ngày đủ điều kiện áp dụng lời khuyên được đánh dấu trong Trung tâm Cơ hội. Bằng cách nhấp vào “Hành động”, Quý vị sẽ được trực tiếp chỉnh sửa phòng trống và giá của các phòng này cho các ngày được đánh dấu.
 
Ví dụ 4 Khách không thể tìm thấy chỗ nghỉ của Quý vị vào những ngày nhất định vì những giới hạn về thời gian lưu trú mà Quý vị áp dụng
Tin nhắn

Cập nhật thời gian lưu trú tối thiểu của Quý vị để được hiển thị tới khách

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Thời gian lưu trú tối thiểu áp dụng cho tất cả các giá của một phòng lớn hơn số đêm có phòng trống liên tiếp. Ví dụ, Quý vị đã đặt giới hạn thời gian lưu trú là 3 đêm, nhưng phòng chỉ trống cho 2 đêm. Trong trường hợp này, phòng hoàn toàn không thể đặt được.

Yêu cầu hành động Nếu Quý vị là đối tác được kết nối, hãy giảm hoặc loại bỏ các giới hạn đối với ít nhất một mức giá đang hoạt động cho phòng và ngày cụ thể đó thông qua nền tảng của Nhà cung cấp kết nối.
Yêu cầu hành động Nếu Quý vị chỉ sử dụng extranet, Quý vị có thể xem các phòng và ngày đủ điều kiện áp dụng lời khuyên được đánh dấu trong Trung tâm Cơ hội. Bằng việc nhấp vào “Hành động”, Quý vị sẽ thấy thời gian lưu trú bị giới hạn là bao nhiêu và cho phép Quý vị trực tiếp chỉnh sửa các giới hạn tối thiểu cho các phòng và ngày đó.

Tôi có thể tìm những cơ hội này ở đâu?

Quý vị có thể tìm thấy cơ hội trong Trung tâm Cơ hội trên extranet, cũng như trên trang Tối ưu hóa phòng trống. Chúng tôi sẽ hiển thị cơ hội trên các trang này bất cứ khi nào chỗ nghỉ của Quý vị đạt đủ điều kiện.

Nếu Quý vị có Nhà cung cấp kết nối và họ đã triển khai API cho Cơ hội, Quý vị cũng sẽ thấy các cơ hội trên nền tảng của họ. Quý vị nên thực hiện các hành động được yêu cầu trên nền tảng của Nhà cung cấp kết nối, vì dữ liệu từ nhà cung cấp của Quý vị thường sẽ ghi đè lên mọi thay đổi mà Quý vị thực hiện cho phòng trống trên extranet của Booking.com hoặc trên ứng dụng Pulse. Nếu muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, Quý vị nên kiểm tra với nhà cung cấp của mình.

Hãy đọc bài viết này nếu Quý vị muốn tìm hiểu giá và phòng trống có thể mang lại nhiều đặt phòng hơn cho Quý vị như thế nào.

Bài viết này có hữu ích không?