Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Làm việc với Công cụ quản lý kênh

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp XML hay hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) – làm sao để cài đặt, kết nối và quản lý giá cùng tình trạng phòng trống bằng công cụ quản lý kênh.