Cập nhật lịch phòng trống trên extranet

Nhận mẹo hay, video và hướng dẫn từng bước trong việc quản lý và cập nhật phòng trống, thêm giới hạn cũng như xuất lịch của Quý vị từ extranet Booking.com.

Trợ-giúp
Cập nhật lịch phòng trống trên extranet
Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh tại đây Quý vị có cần tải giá cho các ngày khác không? Tùy vào loại chỗ nghỉ của mình, Quý vị sẽ có một trong các lựa chọn sau
Trợ-giúp
Cập nhật lịch phòng trống trên extranet
Quý vị có thể tăng sự hiển thị của chỗ nghỉ trong kết quả tìm kiếm và thu hút khách đặt phòng sớm bằng cách tải giá và phòng trống. Trên Booking.com, Quý vị có
Trợ-giúp
Cập nhật lịch phòng trống trên extranet
Tính năng này giúp cập nhật tình trạng phòng trống của Quý vị một cách dễ dàng và thuận tiện. Tính năng tự động mở bán của chúng tôi sẽ đăng bán trở lại các