Chính sách cho khách và Thanh toán

Khám phá làm sao thiết lập chính sách dành cho khách và quản lý thanh toán của khách cho chỗ nghỉ – từ thời gian ân hạn và đặt cọc đề phòng thiệt hại đến việc ủy quyền trước thẻ tín dụng.

Bài viết này có hữu ích không?