Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Chính sách cho khách và Thanh toán

Khám phá làm sao thiết lập chính sách dành cho khách và quản lý thanh toán của khách cho chỗ nghỉ – từ thời gian ân hạn và đặt cọc đề phòng thiệt hại đến việc ủy quyền trước thẻ tín dụng.