Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Đặt phòng vào phút cuối mà không cần thẻ tín dụng

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Đảm bảo mọi việc trơn tru cho khách đặt phòng vào phút cuối khi đang di chuyển bằng cách cho phép đặt phòng mà không cần chi tiết thẻ tín dụng. Chúng tôi thấy có ít đơn hủy đặt phòng hơn từ các khách đặt phòng đang di chuyển và những người đặt phòng trong ngày hoặc ngày hôm sau.Quý vị có thể chọn trong 3 tùy chọn: • Đặt phòng trong cùng ngày từ 9 giờ đến 16 giờ • Đặt phòng trong cùng ngày từ 16 giờ đến 0 giờ • Đặt phòng cho ngày hôm sauĐể kích hoạt cơ hội này, hãy truy cập Trung tâm Cơ hội, tìm cơ hội rồi nhấp vào “Hành động”.

Đi đến Trung tâm Cơ hội

Nếu không thấy tùy chọn này trong Trung tâm Cơ hội, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1.) Đăng nhập vào extranet và nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ”.

2.) Chọn “Chính sách” rồi cuộn xuống “Tùy chọn thanh toán dành cho khách”. Nhấp vào “Thay đổi/Thêm chi tiết” để quản lý các tùy chọn “Đặt phòng vào phút cuối mà không cần thẻ tín dụng”: “Khách đặt phòng sớm cùng ngày”, “Khách đặt phòng muộn cùng ngày” hoặc “Khách đặt phòng ngày hôm sau”).

3.) Từ menu thả xuống trong mỗi tùy chọn, chọn số phòng tối thiểu mà Quý vị muốn dành cho các khách đặt phòng này.

4.) Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào nút “Lưu” khi hoàn thành.

Bài viết này có hữu ích không?