Đặt phòng vào phút cuối mà không cần thẻ tín dụng

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Đảm bảo mọi việc trơn tru cho khách đặt phòng vào phút cuối khi đang di chuyển bằng cách cho phép đặt phòng mà không cần chi tiết thẻ tín dụng. Chúng tôi thấy có ít đơn hủy đặt phòng hơn từ các khách đặt phòng đang di chuyển và những người đặt phòng trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Quý vị có thể chọn trong 3 tùy chọn:

• Đặt phòng trong cùng ngày từ 9 giờ đến 16 giờ
• Đặt phòng trong cùng ngày từ 16 giờ đến 0 giờ
• Đặt phòng cho ngày hôm sau

Để kích hoạt cơ hội này, hãy truy cập Trung tâm Cơ hội, tìm cơ hội rồi nhấp vào “Hành động”.

Đi đến Trung tâm Cơ hội


Nếu không thấy tùy chọn này trong Trung tâm Cơ hội, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1.) Đăng nhập vào extranet và nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ”.

2.) Chọn “Chính sách” rồi cuộn xuống “Tùy chọn thanh toán dành cho khách”. Nhấp vào “Thay đổi/Thêm chi tiết” để quản lý các tùy chọn “Đặt phòng vào phút cuối mà không cần thẻ tín dụng”: “Khách đặt phòng sớm cùng ngày”, “Khách đặt phòng muộn cùng ngày” hoặc “Khách đặt phòng ngày hôm sau”).

3.) Từ menu thả xuống trong mỗi tùy chọn, chọn số phòng tối thiểu mà Quý vị muốn dành cho các khách đặt phòng này.

4.) Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào nút “Lưu” khi hoàn thành.

Bài viết này có hữu ích không?