Cho phép khách đặt mà không cần thông tin thẻ tín dụng

Cập nhật 10 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Đôi khi, khách có thể không muốn nhập thông tin thẻ tín dụng của họ, đặc biệt là trên thiết bị di động. Việc yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng có thể khiến Quý vị bỏ lỡ các đặt phòng tiềm năng. Thu hút nhiều khách hơn bằng cách cho phép họ đặt phòng mà không cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng.


Kích hoạt ngoại lệ thẻ tín dụng

Bằng cách cho phép các ngoại lệ đối với thẻ tín dụng, khách có thể đặt phòng/căn mà không cần nhập thông tin thẻ tín dụng của họ. Để kích hoạt chính sách này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập extranet
  1. Trong mục Chỗ nghỉ, nhấp vào Chính sách
  2. Trong phần Các chính sách khác, bên dưới Ngoại lệ cho thẻ tín dụng, nhấp Chỉnh sửa
  3. Chọn đối tượng khách Quý vị muốn cho phép đặt phòng mà không cần thẻ tín dụng
  4. Nhấp vào Lưu

Quý vị có thể kích hoạt các ngoại lệ thẻ tín dụng cho 3 đối tượng khách:

Khách đặt phòng trong nước – tăng cơ hội nhận đặt phòng từ khách địa phương bằng cách cho họ lựa chọn đặt phòng mà không cần thẻ tín dụng. Để bảo vệ Quý vị, chỉ những khách không có đặt phòng trùng lặp mới được áp dụng chính sách này.

Khách đặt phòng vào phút chót – lấp đầy các phòng/căn trống bằng cách cho phép khách đặt cùng ngày hoặc ngày hôm sau. Họ có khả năng đặt cao hơn và ít hủy hơn.

Khách đặt phòng cận ngày – Tự quyết định xem khách có thể đặt phòng trước bao lâu mà không cần thẻ tín dụng.

Bài viết này có hữu ích không?