Làm sao để cài đặt chính sách giống nhau cho tất cả chỗ nghỉ của tôi cùng một lúc?

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể tiết kiệm thời gian và cài đặt các chính sách hủy cho nhiều hoặc toàn bộ chỗ nghỉ của mình, chỉ trong vài phút:

  1. Nhấn vào thanh "Chỗ nghỉ" trong extranet của bất kỳ chỗ nghỉ nào
  2. Chọn "Chính sách"
  3. Dưới "Chính sách hủy và thanh toán trước", nhấn vào "Áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ" bên dưới chính sách chỗ nghỉ liên quan ("Linh động" hoặc "Không hoàn tiền")
  4. Xem lại cài đặt của chính sách
  5. Nhấn vào "Chỉnh sửa" để thay đổi, hoặc nhấn "Tiếp theo" để tiếp tục
  6. Nhấn "Áp dụng với các mục đã chọn" để hoàn tất cài đặt chính sách

Lưu ý: Để truy cập tính năng này, Quý vị cần có tài khoản nhóm extranet quản lý nhiều chỗ nghỉ. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ nhưng chưa có tài khoản nhóm, hãy liên lạc với chúng tôi để cài đặt.

Bài viết này có hữu ích không?