Làm sao để liên kết chính sách hủy mới vào một mức giá?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Sau khi tạo chính sách mới, Quý vị cần kết nối chính sách này vào một mức giá để có thể kích hoạt chính sách trên trang Booking.com của mình:

  1. Vào mục “Giá & Tình trạng phòng trống
  2. Nhấp vào “Các loại giá”, rồi “Chỉnh sửa” dưới mức giá Quý vị muốn liên kết chính sách mới vào.
  3. Dưới “Chính sách nào?”, chọn chính sách mới Quý vị vừa tạo
  4. Nhấp vào “Xem lại loại giá” để kiểm tra xem thông tin có chính xác chưa
  5. Nhấp vào “Lưu loại giá” để hoàn tất

Quý vị cũng có thể tạo loại giá mới cho chính sách mới:

  1. Dưới “Các loại giá”, chọn “Thêm loại giá mới” và điền tất cả các chi tiết cần thiết
  2. Nhấp vào “Xem lại loại giá” để kiểm tra lại chi tiết
  3. Nhấp vào “Lưu loại giá” để hoàn tất

Quý vị muốn biết thêm nữa? Hãy tìm hiểu cách thay đổi các chính sách hủy

Is this article helpful?