Làm sao để miễn chi phí bằng công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nghiên cứu chúng tôi cho thấy khách có nhiều khả năng hủy các đơn đặt phòng nhầm lẫn nhất trong 24 giờ – trên thực tế, 25% tất cả các yêu cầu hủy đặt phòng đều được đưa ra trong thời gian này. Ngay cả trong trường hợp đặt phòng không hoàn tiền, khách vẫn có thể gọi điện hoặc gửi email yêu cầu hủy đặt phòng miễn phí.

Để tiết kiệm thời gian xử lý các đơn đặt phòng này, chúng tôi đã tạo ra công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng, cho phép Quý vị đồng ý trước các khoản phí được miễn cho các đơn hủy đặt phòng phổ biến này. Điều này có nghĩa là các đơn hủy đặt phòng sẽ được xử lý nhanh chóng và phòng của Quý vị sẽ được mở bán lại ngay lập tức.

Chọn khoảng thời gian ưu tiên giữa thời gian đặt phòng và hủy sẽ giúp xác định đơn đặt phòng nào hợp lệ.

Lịch của Quý vị sẽ được cập nhật ngay lập tức và phòng sẽ được mở bán lại.

Để kích hoạt cơ hội này, hãy truy cập Trung Tâm Cơ Hội, tìm cơ hội rồi nhấp vào “Hành động”.

Đi đến Trung Tâm Cơ Hội

Nếu không thấy tùy chọn này trong Trung Tâm Cơ Hội, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Chọn “Chính sách
  3. Trong mục “Chính sách hủy đặt phòng và thanh toán trước”, nhấp vào “Thay đổi/Thêm chi tiết” cho chính sách mà Quý vị muốn thêm ngoại lệ
  4. Đánh dấu vào “” cho câu hỏi: “Liệu có khoảng thời gian nào mà khách có thể hủy đặt phòng miễn phí?
  5. Ghi rõ các điều kiện sẽ được áp dụng
  6. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.

Is this article helpful?