Làm sao để thay đổi loại bữa sáng?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Để thay đổi loại bữa sáng cung cấp cho khách, Quý vị hãy đăng nhập vào extranet và đi đến mục “Chỗ nghỉ”. Chọn phần “Tiện nghi & dịch vụ” và lướt xuống “Bữa ăn”. Đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp rồi nhấp vào “Lưu”.

Is this article helpful?