Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Quản lý phí dịch vụ của tôi

Cập nhật 8 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Để thay đổi chi phí dịch vụ như phí dọn dẹp và phí cho các dịch vụ bổ sung khác, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấn Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
  3. Trong mục Phụ phí, nhấn Chỉnh sửa
  4. Nhấp vào Thêm phí khác
  5. Dưới Loại phí, chọn loại phí yêu cầu từ trình đơn thả xuống
  6. Cho biết khoản phí này đã được tính vào một phần của giá hay chưa, chọn loại thanh toán từ trình đơn thả xuống và nhập số tiền
  7. Nhấp vào Lưu
  8. Để chỉnh sửa phí, cập nhật thông tin và nhấp vào Lưu
  9. Để gỡ bỏ phí, nhấn Gỡ bỏ phí, sau đó nhấp vào Lưu

Nếu Quý vị không thấy tùy chọn cập nhật phụ phí, hoặc muốn một khoản phí dịch vụ cụ thể được áp dụng cho những ngày cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet.

Bài viết này có hữu ích không?