Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Quý vị có toàn quyền quyết định chính sách cho chỗ nghỉ của mình - nhưng để duy trì sự minh bạch và nhất quán của các chính sách trên toàn bộ trang web, chúng tôi cung cấp cho Quý vị các tùy chọn tiêu chuẩn để xây dựng chính sách riêng cho mình.

Điều này giúp các thông tin quan trọng dành cho khách rõ ràng, khuyến khích họ đặt với chỗ nghỉ của Quý vị hơn.
 

Bài viết này có hữu ích không?