Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Cập nhật 8 tháng trước
Lưu

Quý vị có toàn quyền quyết định chính sách cho chỗ nghỉ của mình - nhưng để duy trì sự minh bạch và nhất quán của các chính sách trên toàn bộ trang web, chúng tôi cung cấp cho Quý vị các tùy chọn tiêu chuẩn để xây dựng chính sách riêng cho mình.

Điều này giúp các thông tin quan trọng dành cho khách rõ ràng, khuyến khích họ đặt với chỗ nghỉ của Quý vị hơn.  

Bài viết này có hữu ích không?