Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Quý vị có toàn quyền quyết định chính sách cho chỗ nghỉ của mình - nhưng để duy trì sự minh bạch và nhất quán của các chính sách trên toàn bộ trang web, chúng tôi cung cấp cho Quý vị các tùy chọn tiêu chuẩn để xây dựng chính sách riêng cho mình.

Điều này giúp các thông tin quan trọng dành cho khách rõ ràng, khuyến khích họ đặt với chỗ nghỉ của Quý vị hơn.  

Bài viết này có hữu ích không?