Thiết lập chính sách hủy

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Thiết lập chính sách hủy sẽ giúp khách biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ hủy hoặc thay đổi đặt phòng. Việc này cũng có thể giúp bảo vệ Quý vị khỏi rủi ro bị hao hụt doanh thu.

Để thiết lập chính sách hủy, trước tiên Quý vị cần tạo chính sách và sau đó liên kết chính sách đó với một hoặc nhiều loại giá. Vui lòng lưu ý rằng chính sách mới sẽ chỉ áp dụng cho các đặt phòng mà Quý vị nhận được sau khi thiết lập chính sách đó.


Cách tạo chính sách hủy mới

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách
 3. Nhấn vào Tạo chính sách hủy phòng mới
 4. Chọn xem Quý vị có muốn đưa ra khoảng thời gian được hủy miễn phí hay không, và nếu có thì bao lâu trước khi đến khách được hủy miễn phí
 5. Nêu rõ khách sẽ bị thu phí bao nhiêu nếu hủy sau khi hết thời gian hủy miễn phí (hoặc nếu không có thời gian hủy miễn phí) hoặc vắng mặt
 6. Nhấp vào Lưu

Cách liên kết chính sách hủy với loại giá

Sau khi tạo chính sách hủy mới, Quý vị cần liên kết chính sách này với loại giá để chính sách này được hiển thị cho khách đang muốn đặt chỗ nghỉ của Quý vị. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi nhấp vào Loại giá
 3. Nhấp vào loại giá mà Quý vị muốn liên kết với chính sách hủy mới, rồi nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Ở phần Chính sách, nhấp vào Chỉnh sửa
 5. Chọn chính sách hủy muốn liên kết với loại giá đó rồi nhấp vào Lưu
 6. Nhấp vào Áp dụng thay đổi

Bài viết này có hữu ích không?