Thiết lập hoặc thay đổi chính sách chỗ nghỉ

Cập nhật 5 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Chính sách là các quy tắc và hướng dẫn về đặt phòng, thanh toán, đơn hủy và quy tắc chung. Chúng tôi đã tạo một trang trên extranet để giúp Quý vị thiết lập chính sách chỗ nghỉ.

Quý vị có thể thực hiện các bước sau để thiết lập hoặc thay đổi chính sách:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấn Chỗ nghỉ và nhấp vào Chính sách

Trên trang này, Quý vị có thể chọn một trong các hạng mục sau:

  • Chính sách hủy phòng và thanh toán trước
  • Ngoại lệ cho trường hợp hủy và chỉnh sửa
  • Trẻ em và giường phụ
  • Các chính sách khác

Nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới chính sách mà Quý vị muốn thiết lập hoặc thay đổi, sau đó làm theo hướng dẫn.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?