Giới thiệu giải pháp thanh toán từ Booking.com

Khám phá một cách an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng để nhận thanh toán của khách đồng thời có thể giúp Quý vị tiếp cận nhiều khách hơn, giảm số lượng hủy phòng và tiết kiệm thời gian quản trị.

Tại Booking.com, chúng tôi có thể hỗ trợ thanh toán cho khách giúp Quý vị - theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ.

GettyImages-514568144__1_.jpg

Những lợi ích cho chỗ nghỉ

Khi chọn sử dụng các giải pháp thanh toán của chúng tôi:

  • Quý vị sẽ không phải bận tâm về thanh toán của khách
  • Quý vị sẽ không phải lo đối phó với các đặt phòng trực tuyến gian lận
  • Quý vị được đảm bảo thanh toán theo chính sách của mình

Những lợi ích cho khách hàng

Cho đến lúc này, vẫn còn rất nhiều du khách quốc tế có thể không đặt được chỗ nghỉ của Quý vị vì họ không tìm được lựa chọn thanh toán mà họ mong muốn.

Với các phương thức thanh toán thay thế của chúng tôi, Quý vị có thể thu hút thêm khách quốc tế thông qua các lựa chọn thanh toán như:

  • PayPal
  • Alipay
  • WeChat Pay

Càng nhiều khách có thể trả tiền trực tuyến cho kỳ nghỉ của họ, tỷ lệ hủy đặt phòng của Quý vị sẽ càng giảm. Thống kê của chúng tôi cho thấy rằng những khách sử dụng thanh toán trực tuyến sẽ có xu hướng hủy hoặc vắng mặt ít hơn những khách không thanh toán trực tuyến - đồng nghĩa với doanh thu được đảm bảo hơn cho Quý vị.

Chúng tôi có 2 giải pháp thanh toán để chọn: lựa chọn 1 - khách hàng của Quý vị chỉ có thể thanh toán trực tuyến (có nghĩa là Booking.com hỗ trợ tất cả thanh toán của Quý vị) và lựa chọn 2 - khách hàng có thể chọn thanh toán trực tuyến hoặc tại chỗ nghỉ của Quý vị (nghĩa là chúng tôi chỉ xử lý thanh toán trực tuyến của Quý vị).

Tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán của chúng tôi dưới đây.

1. Tất cả các khoản thanh toán được quản lý bởi Booking.com

Quý vị có thể chọn để Booking.com hỗ trợ tất cả các khoản thanh toán của khách cho Quý vị. Quý vị sẽ nhận được khoản thanh toán được đảm bảo qua chuyển khoản ngân hàng cho tất cả các đặt phòng của Quý vị (tùy thuộc vào chính sách đặt phòng của chỗ nghỉ).

XIN LƯU Ý: Dịch vụ thanh toán này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên lạc khi dịch vụ này sẵn sàng để chỗ nghỉ của Quý vị sử dụng.

2. Các khoản thanh toán được quản lý một phần bởi Booking.com

Quý vị có thể cung cấp cho khách lựa chọn thanh toán qua Booking.com hoặc họ có thể chọn thanh toán trực tiếp cho Quý vị. Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, chúng tôi sẽ hỗ trợ thanh toán của họ và gửi tiền cho Quý vị bằng thẻ tín dụng ảo hoặc chuyển khoản ngân hàng.

XIN LƯU Ý: Dịch vụ thanh toán này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên lạc khi dịch vụ này sẵn sàng để chỗ nghỉ của Quý vị sử dụng.