Không cần chi tiết thẻ tín dụng đối với khách nội địa

Quý vị đang tìm một phương thức nhanh chóng và dễ dàng để tăng đặt phòng từ khách nội địa?

Quý vị có thể thiết lập đặt phòng mà không cần thông tin thẻ tín dụng đối với các khách đặt phòng trong nước. Đây là một cách đơn giản để thúc đẩy đặt phòng và đảm bảo quy trình nhanh chóng và thuận tiện cho các khách hàng không có hoặc không muốn dùng thẻ tín dụng.

Mức độ hiện diện của chỗ nghỉ sẽ được tăng cường đối với những khách chuyên tìm kiếm các chỗ nghỉ cung cấp tính năng này.

Quý vị có muốn thiết lập tính năng đặt phòng không cần chi tiết thẻ tín dụng?

Để kích hoạt cơ hội này, hãy truy cập Trung Tâm Cơ Hội, tìm cơ hội rồi nhấp vào “Hành động”.

Đi đến Trung Tâm Cơ Hội

Nếu không thấy tùy chọn này trong Trung Tâm Cơ Hội, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Chọn “Chính sách” rồi lướt xuống “Các tùy chọn thanh toán của khách”. Nhấp vào “Thay đổi/Thêm chi tiết” để bật hoặc tắt tùy chọn “Không cần thẻ tín dụng”.
  3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.