Không cần thông tin thẻ tín dụng đối với khách nội địa

Đã cập nhật 3 tháng trước

Thời gian đọc: 1 phút

Điểm nổi bật: Quý vị có thể dễ dàng thiết lập đặt phòng không cần thông tin thẻ tín dụng dành cho khách đặt ngay trong quốc gia mà họ đang sinh sống, giúp tăng độ hiện diện và khả năng tiếp cận khách trong nước.

Bỏ qua bước cung cấp thông tin thẻ tín dụng là cách nhanh và đơn giản để rút gọn quy trình đặt phòng cho khách nội địa. 

Để kích hoạt tính năng này, truy cập Trung tâm Cơ hội, tìm cơ hội và nhấn “Hành động”.

Đi đến Trung tâm Cơ hội

Nếu Quý vị không thấy lựa chọn này trên Trung tâm Cơ hội, vui lòng thực hiện các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập extranet và nhấn mục Chỗ nghỉ.
  2. Chọn Chính sách. Bên dưới Ngoại lệ cho thẻ tín dụng, nhấn “Khách đặt ngay trong nước” để bật lựa chọn “Không cần thẻ tín dụng” (hoặc nếu muốn ngừng, Quý vị chỉ cần tắt lựa chọn này).
  3. Chọn giữa việc Quý vị muốn nhận đặt phòng không cần thẻ tín dụng cho “Tất cả chính sách hủy” hay “Chỉ các chính sách hủy (linh động) miễn phí”.
  4. Nhấp vào Lưu ở cuối trang khi hoàn tất.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại