Làm sao để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ?

Ghi chú: Để đảm bảo Quý vị không phải trả hoa hồng cho những đặt phòng mà Quý vị chưa thể thu tiền khách, chúng tôi đã thêm vào chức năng đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ một cách linh hoạt. Quý vị có thể đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ ngay cả khi đặt phòng đã bị hủy.

Chức năng này đặc biệt hữu ích đối với các đặt phòng không hoàn tiền, đảm bảo rằng chúng tôi được biết về việc Quý vị không thể thu tiền khách. Đối với những đặt phòng không hoàn tiền, Quý vị có thể đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ trước ngày khách đến, cho đến thời điểm xuất hóa đơn hoa hồng hàng tháng.

Nếu thẻ của khách được thông báo không hợp lệ, Quý vị hãy tham khảo những bước sau:

  1. Mở mục Đặt phòng” trong extranet và nhấp chuột vào tên khách hoặc số tham chiếu.
  2. Chọn “Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ” ở phía bên phải trang.
  3. Một khi Quý vị đã đánh dấu thẻ không hợp lệ, khách sẽ nhận một email tự động và tin nhắn SMS yêu cầu cập nhật chi tiết thẻ tín dụng mới trong vòng 24 giờ.
  4. Quý vị sẽ nhận được email khi khách đã cập nhật thông tin của họ. Nếu Quý vị không nhận được những thông tin này trong vòng 24 giờ, hoặc khách lại tiếp tục cung cấp thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ, Quý vị có thể hủy đặt phòng trong mục “Đặt phòng”. Quý vị cũng có thể hủy đặt phòng bất cứ khi nào cho đến 15:00 (giờ địa phương) vào ngày nhận phòng.

Đối với những đặt phòng được đặt trong vòng 48 giờ trước lúc nhận phòng, nếu thẻ tín dụng không hợp lệ, khách hàng có 12 giờ (hoặc cho đến 15:00, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào ngắn hơn) để cập nhật những thông tin này (thay vì 24 giờ như bình thường).

Khách luôn được cho thời gian ít nhất 2 giờ để cập nhật những thông tin này, trong trường hợp khách đặt phòng sau 14:00 vào ngày nhận phòng.

Đối với những đặt phòng phút chót từ 10 đêm trở lên, đối tác có thể hủy đặt phòng 2 tiếng sau khi đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ.

Đối với một số đặt phòng, Quý vị không cần phải đích thân yêu cầu hay thông tin mới hay đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ mà chúng tôi sẽ chủ động yêu cầu khách cung cấp thông tin mới. Nếu khách không cung cấp thông tin gì mới, Quý vị có thể quyết định liệu mình có muốn tiếp tục với đặt phòng đó hay không.

Vui lòng lưu ý: Chúng tôi gửi email hàng ngày để báo cáo những thông tin thẻ tín dụng mà Quý vị mới nhận hay mới được cập nhật. Quý vị có thể thấy được tổng quan tình trạng của các thẻ tín dụng không hợp lệ bằng cách sự dụng bộ lọc “Đã cập nhật” hoặc “Đang chờ xác nhận” trong mục “Đặt phòng”.