Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Làm sao để cài đặt chính sách giống nhau cho tất cả chỗ nghỉ của tôi cùng một lúc?

Đã cập nhật 4 tháng trước

Quý vị có thể tiết kiệm thời gian và cài đặt các chính sách hủy cho nhiều hoặc toàn bộ chỗ nghỉ của mình, chỉ trong vài phút:

  1. Nhấn vào thanh "Chỗ nghỉ" trong extranet của bất kỳ chỗ nghỉ nào
  2. Chọn "Chính sách"
  3. Dưới "Chính sách hủy và thanh toán trước", nhấn vào "Áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ" bên dưới chính sách chỗ nghỉ liên quan ("Linh động" hoặc "Không hoàn tiền")
  4. Xem lại cài đặt của chính sách
  5. Nhấn vào "Chỉnh sửa" để thay đổi, hoặc nhấn "Tiếp theo" để tiếp tục
  6. Nhấn "Áp dụng với các mục đã chọn" để hoàn tất cài đặt chính sách

Lưu ý: Để truy cập tính năng này, Quý vị cần có tài khoản nhóm extranet quản lý nhiều chỗ nghỉ. Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ nhưng chưa có tài khoản nhóm, hãy liên lạc với chúng tôi để cài đặt.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm