Làm sao để tôi thiết lập lựa chọn giường phụ, nôi và cũi cho chỗ nghỉ?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Giường phụ và nôi/cũi là các lựa chọn bố trí chỗ ngủ mà Quý vị có thể cung cấp theo cấp độ phòng.

Lưu ý: giá giường phụ và nôi cũi sẽ không được hiển thị hay bao gồm trong giá trong quá trình khách đặt phòng. Thay vào đó, khách sẽ thấy thông tin này trong phần “Quy tắc chung” trong trang chỗ nghỉ (và trong xác nhận đặt phòng của khách). Chúng tôi biết rằng khách có thể sẽ bỏ lỡ thông tin này, vì vậy, chúng tôi đang phát triển giải pháp linh hoạt hơn cho các chính sách liên quan đến gia đình.

Để thay đổi tất cả các chính sách liên quan đến giường phụ tại chỗ nghỉ:

  1. Vào mục “Chỗ nghỉ” và nhấp vào ”Chính sách”.
  2. Kéo xuống để xem tất cả các loại chính sách của Quý vị.
  3. Tìm mục ”Tùy chọn cũi (nôi) & giường phụ” và chọn “Chỉnh sửa”.
  4. Chọn số lượng người lớn và trẻ em có thể ngủ trên giường phụ hoặc trong nôi/cũi theo phòng, bất cứ các phí phụ thu theo tuổi nào và tuổi tối đa của trẻ được phép ngủ trên giường phụ hoặc trong nôi/cũi.
  5. Chọn “Xem trước” để xem trước các thay đổi, sau đó click vào “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.

Để thiết lập sức chứa và giá được hiển thị đến khách và bao gồm trong tổng giá của khách, Quý vị phải thiết lập sức chứa & giá cho gia đình. Quý vị có thể tìm hiểu thêm việc này trong bài viết “Làm sao để thiết lập phòng cho trẻ em” cũng như bài Làm sao để thiết lập giá cho trẻ em?”.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại