Làm sao để thêm hoặc thay đổi gói bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối)?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Tùy thuộc vào khả năng cung cấp của chỗ nghỉ, Quý vị có thể dể dàng thêm bữa ăn – bữa sáng, bữa trưa, bữa tối – trong extranet và đảm bảo doanh thu bổ sung.

Lựa chọn 1: Thêm/chỉnh sửa lựa chọn gói bữa ăn (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối) được bao gồm trong giá hoặc khách có thể thanh toán khi đến nơi

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Tiện nghi & dịch vụ
  2. Lướt xuống để thêm hoặc cập nhật các thông tin liên quan
  3. Nhấp vào “Lưu” khi hoàn tất.

Lựa chọn 2: Thêm/sửa bữa ăn cho các giá phòng cụ thể

  1. Nhấp vào “Giá & tình trạng phòng trống” và chọn “Loại giá
  2. Quý vị có thể nhấp vào “Chỉnh sửa” để sửa giá hiện tại hoặc nhấp vào “Thêm loại giá mới”.
  3. Trong mục “Quý vị có muốn bao gồm bữa ăn trong loại giá này không?”, đánh dấu vào các bữa ăn mà Quý vị muốn bao gồm trong giá.
  4. Nhấp vào “Xem lại” rồi chọn “Kích hoạt loại giá” ở bước tiếp theo.

Trong mục "Tiện nghi & dịch vụ", Quý vị cũng có thể chỉ rõ Quý vị cung cấp những loại bữa ăn nào (chẳng hạn như Bữa sáng kiểu lục địa hay tự chọn hoặc Quý vị có cung cấp các kiểu ăn kiêng hay không).

Mẹo: Quý vị có thể tăng doanh thu bằng cách bán bữa sáng dưới dạng dịch vụ bổ sung đến cho khách đã đặt kỳ nghỉ mà không có bữa sáng đi kèm. Tìm hiểu thêm về việc cung cấp bữa sáng dưới dạng dịch vụ bổ sung.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm