Làm sao để thêm hoặc thay đổi lựa chọn ăn uống?

Tùy thuộc vào khả năng cung cấp của chỗ nghỉ, Quý vị có thể thêm các tùy chọn về đồ ăn và/hoặc thức uống trong extranet.

Lựa chọn 1: Thêm/chỉnh sửa lựa chọn đồ ăn và/hoặc thức uống được bao gồm trong giá hoặc khách có thể thanh toán khi đến nơi

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Tiện nghi & dịch vụ
  2. Lướt xuống để thêm hoặc cập nhật các thông tin liên quan
  3. Nhấp vào “Lưu” khi hoàn tất.

Lựa chọn 2: Thêm/sửa bữa ăn cho các giá phòng cụ thể

  1. Nhấp vào “Giá & tình trạng phòng trống” và chọn “Loại giá
  2. Quý vị có thể nhấp vào “Chỉnh sửa” để sửa giá hiện tại hoặc nhấp vào “Thêm loại giá mới” để tạo giá mới hoặc chọn một trong số các giá hiện tại để sửa.
  3. Trong mục “Quý vị có muốn bao gồm bữa ăn trong loại giá này không?”, đánh dấu vào các kế hoạch bữa ăn mà Quý vị muốn bao gồm trong giá.
  4. Nhấp vào “Xem lại loại giá” rồi chọn “Lưu loại giá” ở bước tiếp theo.

Mẹo: Trong mục "Tiện nghi & dịch vụ", Quý vị cũng có thể chỉ rõ Quý vị cung cấp những lựa chọn loại bữa ăn nào (chẳng hạn như Bữa sáng kiểu lục địa hay tự chọn hoặc Quý vị có cung cấp các kiểu ăn kiêng hay không).