Làm sao để thay đổi chính sách hủy đặt phòng?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Nếu muốn thay đổi chính sách hủy đặt phòng, Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn “Chính sách” để thực hiện thay đổi
  2. Nhấp vào nút “Sửa” của chính sách mà Quý vị muốn điều chỉnh
  3. Điều chỉnh các cài đặt của chính sách
    • Quý vị có thể nêu rõ là có thời hạn dành cho việc hủy đặt phòng miễn phí không, cũng như khung thời gian cho phép trước khi khách đến.
    • Quý vị cũng có thể quy định chi phí khách phải trả nếu hủy đặt phòng hoặc khách đặt phòng nhưng vắng mặt.
  4. Hãy nhớ nhấp “Lưu” khi hoàn thành. Các chi tiết này sẽ áp dụng cho các đơn đặt phòng tương lai.

Lưu ý: Sau khi lập chính sách mới, Quý vị cần kết nối với một giá cụ thể để chính sách được kích hoạt trên trang Booking.com. Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu cách kết nối chính sách hủy đặt phòng mới với một giá.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm