Làm sao để thay đổi loại bữa sáng?

Để thay đổi loại bữa sáng cung cấp cho khách, Quý vị hãy đăng nhập vào extranet và đi đến mục “Chỗ nghỉ”. Chọn phần “Tiện nghi & dịch vụ” và lướt xuống “Bữa ăn”. Đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp rồi nhấp vào “Lưu”.