Làm sao để thay đổi phí phục vụ và phí lau dọn?

Để thay đổi phí phục vụ, phí lau dọn và các dịch vụ bổ sung khác, Quý vị vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Quý vị có thể điều chỉnh phí trong mục “Phí/thuế/thuế GTGT” rồi chọn “Thêm loại phí của chỗ nghỉ” (nếu phần này không không được hiển thị, Quý vị có thể nhấp vào “Chính sách” trong cùng mục này) rồi chọn “Phụ phí”.
  3. Quý vị có thể chọn “Phí lau dọn” để tạo chi phí mới.
  4. Nhấp vào “Lưu” ở cuối trang khi hoàn tất.