Làm sao để thay đổi phí phục vụ và phí lau dọn?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Để thay đổi phí phục vụ, phí lau dọn và các dịch vụ bổ sung khác, Quý vị vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Quý vị có thể điều chỉnh phí trong mục “Phí/thuế/thuế GTGT” rồi chọn “Thêm loại phí của chỗ nghỉ” (nếu phần này không hiển thị cho chỗ nghỉ, Quý vị có thể nhấp vào “Chính sách” trong cùng mục này) rồi chọn “Phụ phí”.
  3. Quý vị có thể chọn “Phí lau dọn” để tạo chi phí mới.
  4. Nhấp vào “Lưu” ở cuối trang khi hoàn tất.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm