Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Làm sao để thay đổi tùy chọn thanh toán của tôi và các loại thẻ tín dụng chỗ nghỉ chấp nhận?

Đã cập nhật 1 tháng trước

Nếu Quý vị muốn cập nhật các phương thức thanh toán và loại thẻ mà Quý vị chấp nhận, hãy làm theo cách sau:

  1. Đi đến thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và nhấp vào “Chính sách”.
  2. Trong mục “Tùy chọn thanh toán dành cho khách”, Quý vị có thể chọn có chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay không.
  3. Nếu chọn “Có”, Quý vị có thể chọn loại thẻ nào được chấp nhận. Nếu chọn “Không”, tức là Quý vị chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.
  4. Quý khách hãy nhớ lưu lại các thay đổi.

Hỗ Trợ Đối Tác Mùa Dịch Corona

Nhận cập nhật mới nhất, tài liệu và sự trợ giúp để đối phó với khủng hoảng do virus corona.

Tìm hiểu thêm