Làm sao để thay đổi tùy chọn thanh toán của tôi và các loại thẻ tín dụng chỗ nghỉ chấp nhận?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu Quý vị muốn cập nhật các phương thức thanh toán và loại thẻ mà Quý vị chấp nhận, hãy làm theo cách sau:

  1. Đi đến thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và nhấp vào “Chính sách”.
  2. Trong mục “Tùy chọn thanh toán dành cho khách”, Quý vị có thể chọn có chấp nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hay không.
  3. Nếu chọn “Có”, Quý vị có thể chọn loại thẻ nào được chấp nhận. Nếu chọn “Không”, tức là Quý vị chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.
  4. Quý khách hãy nhớ lưu lại các thay đổi.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại