Làm sao để thiết lập thời gian ân hạn?

Thời gian ân hạn là một khoảng thời gian xác định trước, cho phép khách thay đổi đặt phòng mà không bị phạt. Ví dụ, nếu khách thực sự đặt nhầm, ví dụ như sai phòng, sai giá, sai ngày hoặc sai số lượng khách.

Quý vị có thể thiết lập thời gian ân hạn là 24 giờ sau khi đặt phòng được thực hiện. Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Chọn “Chính sách” Lướt xuống và nhấp vào “Ngoại lệ trong việc hủy đặt phòng”, rồi nhấp vào “Thay đổi/thêm chi tiết
  3. Chọn các tùy chọn và nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.

Lưu ý: Quý vị đừng lo lắng, việc thiết lập thời gian ân hạn 24 giờ sẽ không ảnh hưởng đến phân khúc thời gian 48 giờ của đặt phòng phút chót.