Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

 1. Đến mục “Đặt phòng” trong extranet
 2. Nhấp vào tên khách hay mã số đặt phòng để xem trang “Chi tiết đặt phòng
 3. Nhấp vào “Xem thông tin thẻ tín dụng
 4. Nhập chi tiết thẻ tín dụng ảo vào máy POS của Quý vị
 5. Thu số tiền khả dụng được hiển thị.

 

Thẻ tín dụng ảo khác với thẻ tín dụng thông thường ra sao?

 • Thẻ ảo chứa những khoản chi trả đảm bảo từ Booking.com và không cần phải được ủy quyền trước hay xác thực.
 • Thẻ ảo có ngày kích hoạt gắn với chính sách đặt phòng. Vui lòng luôn đảm bảo là thẻ có hiệu lực trước khi Quý vị thu tiền từ thẻ.
 • Nếu Quý vị gặp lỗi khi thu tiền từ thẻ ảo, vui lòng đợi 30 phút rồi quay lại trang “Chi tiết đặt phòng” để biết vấn đề gì đã xảy ra.

 

Quý vị gặp khó khăn trong việc thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Có vài lý do vì sao việc này có thể xảy ra. Quý vị có thể giải quyết như sau:

 • Thẻ chưa có hiệu lực. Thử lại sau khi thẻ đã được kích hoạt

 • Thẻ không có đủ số dư tài khoản (trội thu). Kiểm tra xem số tiền Quý vị đang thu có khớp với số dư khả dụng hay không

 • Mã CVC đã nhập không chính xác. Hãy chắc chắn rằng Quý vị đang sử dụng đúng số

 • Ngày hết hạn đã nhập không chính xác. Hãy chắc chắn rằng Quý vị đang sử dụng đúng ngày hết hạn

 • Mã số đơn vị chấp nhận thẻ của máy POS không hợp lệ. Thẻ tín dụng ảo của Booking.com chỉ có thể được thu bởi đơn vị chấp nhận thẻ được đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ chính thức. Vui lòng liên hệ nhà cung cấp máy POS để được trợ giúp (Mẹo: Quý vị có thể yêu cầu thay đổi mã của mình)

Để được giải thích trực quan và chi tiết hơn về cách thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, vui lòng xem video hướng dẫn của chúng tôi dưới đây:

 

Còn khi có hủy đặt phòng, vắng mặt, chỉnh sửa và hoàn tiền thì sao?

Nếu có hủy đặt phòng, vắng mặt, chỉnh sửa và Quý vị bị nợ tiền, Quý vị vẫn sẽ nhận được thanh toán theo chính sách của Quý vị qua thẻ tín dụng ảo. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi trả được cập nhật trong chi tiết đặt phòng của khách.

Nếu khách cần được hoàn tiền, Booking.com sẽ giúp Quý vị hoàn tiền cho khách. Nếu Quý vị đã thu tiền đặt phòng từ thẻ ảo, Quý vị sẽ cần phải hoàn tiền vào cùng một thẻ ảo mà chúng tôi đã cung cấp.

Thẻ tín dụng ảo có thể được hoàn tiền ngay cả khi thẻ đã hết hạn. Nếu ngày hết hạn nằm trong quá khứ, Quý vị có thể nhập tháng hiện tại là ngày hết hạn thẻ.

Nếu Quý vị gặp khó khăn trong việc hoàn tiền vào thẻ tín dụng ảo, chúng tôi đề nghị Quý vị nên liên hệ ngân hàng hay tổ chức tài chính của mình.

 

Những điều quan trọng cần biết về thẻ tín dụng ảo của chúng tôi

 • Từ ngày 1/11: Quý vị có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo trên extranet trong 18 tháng (547 ngày), kể từ ngày khách trả phòng.

 • Thời điểm kích hoạt sẽ tùy theo chính sách khách đã đặt:

  • Đối với các đặt phòng không hoàn tiền, Quý vị có thể thu tiền từ VCC ngay khi nhận thẻ.

  • Đối với các đặt phòng được thực hiện với chính sách hoàn tiền một phần, ngày kích hoạt thẻ sẽ là ngày đặt phòng trở thành 90% không hoàn tiền.

  • Đối với các đặt phòng có chính sách linh động (tức là miễn phí hủy), ngày kích hoạt thẻ sẽ là ngày khách nhận phòng.

 • Nếu Quý vị chưa thu tiền thẻ tín dụng ảo sau khi khách trả phòng, Quý vị sẽ có tối đa 12 tháng (365 ngày) để thu. Nhưng xin lưu ý rằng đối với một số đặt phòng của Quý vị, thẻ tín dụng ảo sẽ khả dụng trong khoảng thời gian ngắn hơn và Quý vị sẽ cần yêu cầu thẻ tín dụng ảo mới để nhận tiền:

  • Đối với các đặt phòng thực hiện trước ngày 1/11/2019, thẻ tín dụng ảo được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng. Nếu cần thiết, sau 6 tháng đầu tiên, Quý vị có thể yêu cầu một thẻ tín dụng khác sẽ khả dụng trong 6 tháng nữa. Điều này nghĩa là Quý vị có thể truy cập khoản tiền còn tồn trong 12 tháng tổng cộng.

 • Để hỗ trợ Quý vị nhận được tiền, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị số tiền tồn đọng (nếu có) hàng tuần bằng email. Nếu Quý vị có nhiều thẻ tín dụng ảo, chúng tôi sẽ gom tất cả thông tin cần thiết vào 1 email. Xin lưu ý rằng nếu Quý vị không thu những khoản tiền này trong vòng 12 tháng, Quý vị sẽ mất quyền nhận những khoản đó.

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thanh toán của chúng tôi?

Khám phá cách thức Thanh toán Online hoạt động, đọc Các câu hỏi thường gặp về Thanh toán của chúng tôi, hoặc in và chia sẻ Hướng dẫn Thanh toán của chúng tôi dưới đây:

Hướng dẫn Thanh toán Online  Hướng dẫn làm sao để thu tiền từ VCC