Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Đã cập nhật 5 tháng trước

Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của tất cả các thẻ tín dụng ảo (VCC) chưa thu cũng như các thẻ trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng đọc bài viết này.

Để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

 1. Đi đến mục “Đặt phòng” trong extranet.

 2. Nhấp chọn tên khách hay mã số đặt phòng Quý vị muốn để xem trang “Chi tiết đặt phòng”.

 3. Chọn “Xem thông tin thẻ tín dụng”.

 4. Nhập thông tin thẻ tín dụng ảo vào máy POS của Quý vị.

 5. Thu khoản tiền hiển thị có sẵn.

Đối với các chỗ nghỉ có sử dụng PMS/Công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể xem thêm thông tin trong bài viết này.

Thẻ tín dụng ảo khác với thẻ tín dụng bình thường như thế nào?

 • Thẻ ảo có khoản thanh toán được đảm bảo bởi Booking.com và không cần ủy quyền hay xác minh trước.

 • Ngày kích hoạt của tất cả thẻ tín dụng ảo (VCC) hiện có và trong tương lai là 1 ngày sau khi khách nhận đặt phòng.

 • Nếu Quý vị gặp lỗi khi đang cố gắng thu tiền từ thẻ ảo, hãy đợi 30 phút rồi quay trở lại trang “Chi tiết đặt phòng” để kiểm tra xem sự cố nằm ở đâu.

Quý vị gặp khó khăn khi thu tiền từ thẻ tín dụng ảo? 

Có một vài lý do khiến điều này có thể xảy ra. Đây là những gì Quý vị có thể làm:

 • Thẻ chưa được kích hoạt Hãy thử lại khi thẻ đã được kích hoạt

 • Thẻ không đủ tiền (thu vượt mức) Kiểm tra xem số tiền Quý vị thu có đúng với số dư trong thẻ không

 • Mã CVC vừa nhập không chính xác Hãy đảm bảo rằng Quý vị đã nhập đúng số

 • Ngày hết hạn Quý vị vừa nhập không chính xác Hãy đảm bảo rằng Quý vị dang dùng đúng ngày hết hạn

 • Mã đơn vị chấp nhận thẻ trong máy POS không hợp lệ Thẻ tín dụng ảo của Booking.com chỉ có thể được thu bởi các đơn vị có đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ chính thức. Liên hệ với nhà cung cấp cổng thanh toán để được hỗ trợ (Mẹo: Quý vị có thể thay đổi mã của mình)

Để xem thêm chi tiết và các lời giải thích có minh họa cách thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, hãy xem video hướng dẫn dưới đây:

Còn các trường hợp hủy, vắng mặt, thay đổi và hoàn tiền thì sao? 

Nếu có trường hợp hủy, vắng mặt hay thay đổi mà khách còn nợ tiền của Quý vị, Quý vị vẫn sẽ được thanh toán theo chính sách của mình qua thẻ tín dụng ảo. Quý vị sẽ có thể thấy thông tin thanh toán được cập nhật trong chi tiết đặt phòng của khách. 

Nếu khách cần được hoàn tiền, Booking.com sẽ giúp Quý vị hoàn tiền khách. Nếu Quý vị đã thu tiền từ thẻ ảo cho đặt phòng, Quý vị sẽ phải hoàn tiền vào đúng thẻ ảo Quý vị đã thu được chúng tôi cung cấp. 

Thẻ tín dụng có thể được hoàn tiền ngay cả khi đã hết hạn. Nếu ngày hết hạn nằm trong quá khứ, Quý vị có thể ghi tháng hiện tại vào miền thông tin ngày hết hạn thẻ.

Nếu Quý vị gặp khó khăn trong việc hoàn tiền vào thẻ tín dụng ảo, chúng tôi đề nghị Quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình. 

Điều quan trọng cần biết về thẻ tín dụng ảo của chúng tôi

 • Từ ngày 1/11: Quý vị có thể xem thông tin thẻ tín dụng ảo trong extranet trong vòng 18 tháng (547 ngày), bắt đầu từ ngày trả phòng. 

 • Ngày kích hoạt của tất cả thẻ tín dụng ảo (VCC) hiện có và trong tương lai là 1 ngày sau khi khách nhận đặt phòng.

 • Nếu Quý vị vẫn chưa thu tiền từ thẻ tín dụng ảo sau khi khách đã trả phòng, Quý vị có tối đa 12 tháng (365 ngày) để thu tiền. Nhưng Quý vị vui lòng lưu ý rằng đối với một số đặt phòng, thẻ tín dụng ảo có thể chỉ khả dụng để thu trong khoảng thời gian ngắn hơn và Quý vị sẽ phải yêu cầu thẻ tín dụng ảo mới để nhận tiền: 

  •      Đối với các đặt phòng thực hiện trước 1/11/2019, thẻ tín dụng ảo được phát hành trong vòng 6 tháng.  Nếu cần, sau khoảng thời gian 6 tháng này, Quý vị có thể yêu cầu một thẻ tín dụng ảo khác với hiệu lực trong vòng 6 tháng. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể dùng thẻ trong vòng 12 tháng tổng cộng. 

 • Để hỗ trợ Quý vị nhận thanh toán, chúng tôi sẽ email Quý vị hàng tuần về bất cứ khoản nào còn chưa thu. Nếu Quý vị có nhiều thẻ tín dụng ảo, chúng tôi sẽ cho tất cả thông tin cần thiết vào cùng một email. Vui lòng lưu ý rằng nếu Quý vị không thu những khoản tiền này trong vòng 12 tháng thì Quý vị sẽ không thể thu những khoản đã hết hạn nữa. 

Quý vị muốn hiểu rõ hơn về dịch vụ thanh toán của chúng tôi?

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Thanh toán Online, đọc Các câu hỏi thường gặp về Thanh toán, cách hoàn tiền thẻ tín dụng ảo của chúng tôi hoặc in và chia sẻ các Cẩm nang Thanh toán dưới đây:

Hướng dẫn Thanh toán Online  Hướng dẫn cách thu tiền từ Thẻ tín dụng ảo (VCC)

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm