Làm sao cài đặt giường phụ, nôi/cũi cho chỗ nghỉ của tôi?

Giường phụ và nôi cũi là những lựa chọn lưu trú tiện lợi mà Quý vị có thể cung cấp ở mức độ phòng.

Lưu ý: Sức chứa/sức cung cấp giường phụ không được hiển thị/tính vào giá trong quá trình đặt phòng.

Thay vào đó, khách cũng có thể xem thông tin này trong phần "Quy tắc chung" trong trang chỗ nghỉ của Quý vị (và trong trang xác nhận đặt phòng). Chúng tôi biết rằng điều này có thể bị khách bỏ lỡ, vì vậy, chúng tôi đang phát triển một giải pháp tốt hơn cho các chính sác dành cho các gia đình.

Để tạo ra các thay đổi trong các chính sách liên quan đến giường phụ tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến mục "Chỗ nghỉ" và chọn "Chính sách"
  2. Kéo xuống để xem tất cả các loại chính sách của Quý vị
  3. Tìm "Tùy chọn cũi (nôi) & giường phụ" và chọn "Chỉnh sửa"
  4. Chọn số lượng người lớn và trẻ em có thể ngủ trên giường phụ hoặc trong nôi/cũi ở mức độ phòng, bất cứ sức cung cấp cho mỗi lứa tuổi nào và số trẻ tối đa có thể ở trong nôi/cũi hay giường phụ.
  5. Chọn "Xem trước" rồi nhấn "Lưu" khi Quý vị hoàn tất