Chi phí sử dụng Thanh toán bởi Booking.com?

Đã cập nhật 3 month trước
Lưu

LƯU ÝTùy thuộc vào vị trí của chỗ nghỉ, Quý vị sẽ phải trả số tiền khác nhau khi sử dụng Thanh toán bởi Booking.com.

Trong trang extranet của chỗ nghỉ, mục Nhận thanh toán sẽ cung cấp thông tin tổng quan về các giải pháp thanh toán của Booking.com. Ở đó, Quý vị sẽ biết nếu chỗ nghỉ có đủ điều kiện sử dụng Thanh toán bởi Booking.com hay không và số tiền Quý vị cần trả để sử dụng dịch vụ này.

Để kiểm tra thông tin này, mời Quý vị làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào trang extranet của Booking.com.

  2. Nhấp vào mục "Tài chính".

  3. Chọn "Nhận thanh toán".

  4. Nhấp vào "Thanh toán được đảm bảo cho tất cả các đặt phòng" để xem Quý vị cần phải trả bao nhiêu để sử dụng Thanh toán bởi Booking.com.

Is this article helpful?