Giải pháp xác thực thẻ và thu phí

Updated 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Những khách chọn thanh toán cho đặt phòng tại chỗ nghỉ của Quý vị thay vì thanh toán trực tuyến trên nền tảng của chúng tôi phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của họ tại thời điểm đặt phòng. Những thông tin này cần được xác thực, và rủi ro liên quan đến quy trình này cũng cần được quản lý. Giải pháp xác thực thẻ tín dụng và thu phí của chúng tôi có thể giúp giảm tải công việc này.


Có gì trong bài viết này?


Giải pháp này hoạt động như thế nào?

Giải pháp này sẽ xử lý việc xác thực thẻ tín dụng của khách, thu phí hủy đặt phòng hoặc phí vắng mặt và phụ trách xử lý các khoản bồi hoàn nếu có, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng xác thực khách hàng hiệu lực cao. Không có phụ phí nào phát sinh từ giải pháp này và tất cả các đối tác đều đủ điều kiện tham gia miễn là họ đang sử dụng Thanh toán bởi Booking.com và có ít nhất một chính sách không thanh toán trước và hủy miễn phí. Quý vị có thể chọn không tham gia sử dụng giải pháp này bất kỳ lúc nào.

Giải pháp này hoạt động như sau:

  • Nếu Quý vị đăng ký sử dụng giải pháp này, chúng tôi sẽ xác thực thẻ tín dụng bất cứ khi nào khách đặt phòng có chính sách không thanh toán trước linh hoạt với Quý vị. Khách trả tiền trực tiếp cho Quý vị khi họ đến chỗ nghỉ.
  • Chúng tôi phụ trách lưu trữ an toàn các thông tin thẻ tín dụng thay vì gửi chúng cho Quý vị.
  • Nếu khách hủy hoặc vắng mặt, chúng tôi sẽ tính phí và thay mặt Quý vị thu phí hủy đặt phòng và vắng mặt từ khách.
  • Sau khi chúng tôi đã thu phí, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị qua thẻ tín dụng ảo.
  • Quý vị sẽ không bị tính hoa hồng nếu việc thu phí không thành công.

Nhấp vào đây để đăng ký sử dụng giải pháp


Giải pháp này mang lại lợi ích gì cho Quý vị?

  • Quý vị sẽ cắt giảm được quy trình của mình vì không cần phải xác thực hoặc ủy quyền trước thẻ tín dụng của khách, hoặc thu phí hủy đặt phòng/vắng mặt nữa.
  • Vì thẻ tín dụng của khách được xác thực trong thời gian hủy miễn phí, rủi ro liên quan đến thẻ tín dụng không hợp lệ sẽ được giảm bớt.
  • Chúng tôi tiếp nhận các rủi ro liên quan đến việc bồi hoàn phát sinh từ việc thu phí hủy đặt phòng hoặc vắng mặt, và miễn phí hoa hồng cho các khoản phí không thu được.
  • Chúng tôi phụ trách việc bảo mật thông tin để Quý vị không cần phải lo lắng về việc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của khách một cách an toàn hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn SCA.

Bài viết này có hữu ích không?