Giải pháp xác thực thẻ và thu phí cho các đối tác được kết nối

Cập nhật 1 năm trước | 3.5 phút đọc
Lưu

Để giúp giảm tải khối lượng công việc liên quan đến thanh toán, chúng tôi đã tạo ra giải pháp xác thực thẻ tín dụng và thu phí. Giải pháp này sẽ xử lý việc xác thực thẻ tín dụng của khách, thu phí hủy đặt phòng hoặc phí vắng mặt và phụ trách xử lý các khoản bồi hoàn nếu có, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng quy trình xác thực khách hàng hiệu lực cao.

Bài viết này cung cấp thêm hướng dẫn về giải pháp này cho các đối tác đang sử dụng giải pháp kết nối của bên thứ ba.


Có gì trong bài viết này?


Giải pháp này hoạt động như thế nào?

Sau khi quy trình được kích hoạt, Quý vị sẽ nhận được một thông báo đi kèm với mỗi đặt phòng để nhắc về việc chúng tôi sẽ xác thực các thông tin thẻ tín dụng cho đặt phòng đó.

Nếu PMS của Quý vị không chấp nhận đặt phòng mà không có thông tin thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ nhập một thẻ tín dụng giả (không thu tiền được) để đảm bảo Quý vị có thể nhận đặt phòng. Quý vị không cần làm gì với thẻ giả đó.

Mời Quý vị đọc bài viết này để biết thêm thông tin về giải pháp xác thực thẻ và thu phí.


Quy trình thanh toán tự động được điều chỉnh

Nếu Quý vị sử dụng hệ thống của nhà cung cấp giải pháp thanh toán để thực hiện kiểm tra tự động thẻ tín dụng của khách, Quý vị sẽ cần thực hiện một số điều chỉnh cho việc này. Đối với các đặt phòng mà chúng tôi cần xác thực thẻ tín dụng, Quý vị sẽ cần thay đổi cài đặt trong hệ thống thanh toán của mình để cho phép dùng thẻ tín dụng giả. Lý do là vì các đặt phòng này sẽ không chứa các thông tin thẻ tín dụng hợp lệ.

Nếu hệ thống quản lý đặt phòng gửi các đặt phòng này đến giải pháp thanh toán của Quý vị mà không thực hiện việc điều chỉnh này, quá trình ủy quyền có thể thất bại. Nếu điều này xảy ra, Quý vị đừng đánh dấu các đặt phòng này là Thẻ tín dụng không hợp lệ nếu như chưa thực hiện điều chỉnh trên hệ thống của nhà cung cấp giải pháp thanh toán. Quý vị cũng cần kiểm tra để đảm bảo hệ thống của mình không làm điều tương tự.


Thu phí qua thẻ VCC trên extranet

Trong trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng trễ, chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị thu phí từ thẻ tín dụng của khách. Nếu phương thức thanh toán ưu tiên của Quý vị là chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ chuyển tiền theo cùng một chu kỳ với quy trình thanh toán thông thường của Quý vị. Nếu không, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho Quý vị qua thẻ tín dụng ảo (VCC) trong extranet của Booking.com – Quý vị sẽ cần đăng nhập để nhận khoản thanh toán này. Các thẻ VCC chứa tiền phí này sẽ chỉ có trong extranet của Booking.com và không có trong công cụ quản lý kênh hoặc PMS của Quý vị. Đọc phần 2 của bài viết này để biết thêm thông tin về cách thu phí từ thẻ VCC.

Để tăng khả năng thu phí thành công, Quý vị phải đánh dấu các trường hợp vắng mặt hoặc hủy phòng muộn trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận phòng. 

Nếu việc thu phí không thành công, chúng tôi sẽ tự động miễn phí hoa hồng cho các đặt phòng đó. Nếu xảy ra tranh chấp với khách về việc hủy đặt phòng trễ hoặc vắng mặt sau khi chúng tôi thu phí, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các khoản bồi hoàn này. Quý vị sẽ không cần hoàn phí cho khách hay làm điều gì khác.

Bài viết này có hữu ích không?