Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Giới thiệu các giải pháp thanh toán từ Booking.com

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Khám phá phương thức dễ dàng, bảo mật và đáng tin cậy để thu tiền khách, một cách có thể giúp Quý vị tiếp cận nhiều khách hơn, giảm tỷ lệ hủy và tiết kiệm thời gian quản trị.

Tại Booking.com, chúng tôi có thể giúp Quý vị xử lý thanh toán của khách, theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ.

Lợi ích dành cho chỗ nghỉ

Khi chọn sử dụng các giải pháp thanh toán của chúng tôi:

  • Quý vị không phải trực tiếp yêu cầu khách thanh toán
  • Quý vị không phải xử lý các đặt phòng gian lận trực tuyến
  • Quý vị được đảm bảo thanh toán theo chính sách của chỗ nghỉ

Lợi ích dành cho khách hàng

Cho đến hiện tại, rất nhiều du khách quốc tế có thể vẫn không thể đặt chỗ nghỉ Quý vị vì không có lựa chọn thanh toán họ muốn.

Với các phương thức thanh toán thay thế của chúng tôi, Quý vị có thể trở nên nổi bật hơn trong mắt khách quốc tế, thông qua các lựa chọn như:

  • PayPal
  • Alipay
  • WeChat Pay

Khi lượng khách có thể thanh toán online cho kỳ lưu trú tăng, tỷ lệ hủy của Quý vị sẽ giảm. Thống kê của chúng tôi cho thấy khách sử dụng thanh toán online có tỷ lệ hủy/vắng mặt thấp hơn hẳn so với những người không sử dụng – đồng nghĩa với khoản doanh thu đảm bảo cao hơn cho chỗ nghỉ.

Chúng tôi có 2 giải pháp thanh toán cho Quý vị lựa chọn: khách chỉ có thể thanh toán online (có nghĩa là Booking.com sẽ xử lý tất cả thanh toán của Quý vị) và khách có thể chọn thanh toán online hoặc tại chỗ nghỉ (có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ xử lý các thanh toán online của Quý vị).

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán của chúng tôi dưới đây.


Thanh toán bởi Booking.com

Quý vị có thể chọn để Booking.com xử lý tất cả thanh toán của khách cho Quý vị. Quý vị sẽ nhận các khoản thanh toán đảm bảo bằng chuyển khoản ngân hàng cho tất cả đặt phòng của mình (tùy vào chính sách đặt phòng của chỗ nghỉ).

XIN LƯU Ý: Dịch vụ thanh toán này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Nếu chỗ nghỉ không thể sử dụng dịch vụ, Quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang chủ extranet của mình. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị sau khi dịch vụ có thể sử dụng tại chỗ nghỉ.

Tìm hiểu thêm Đăng ký hôm nay

 

Thanh toán Online

Quý vị có thể cung cấp cho khách lựa chọn thanh toán qua Booking.com hoặc họ có thể chọn thanh toán trực tiếp tại chỗ nghỉ. Mỗi khi khách chọn thanh toán online, chúng tôi sẽ xử lý thanh toán của họ và gửi tiền đến chỗ nghỉ qua thẻ tín dụng ảo hoặc chuyển khoản ngân hàng.

XIN LƯU Ý: Dịch vụ thanh toán này chưa khả dụng ở tất cả mọi nơi. Nếu chỗ nghỉ không thể sử dụng dịch vụ, Quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang chủ extranet của mình. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị sau khi dịch vụ có thể sử dụng tại chỗ nghỉ.

Tìm hiểu thêm Đăng ký hôm nay

Bài viết này có hữu ích không?