Hiểu rõ khi nào thẻ tín dụng ảo được kích hoạt

Cập nhật 10 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Nếu khách chọn thanh toán trực tuyến, họ có thể sử dụng phương thức thanh toán ưa thích của mình. Nếu Quý vị nhận khoản thanh toán của mình qua thẻ tín dụng ảo, chúng tôi sẽ nạp tiền thanh toán đã nhận của khách vào một thẻ tín dụng ảo được sử dụng để thanh toán đặt phòng cho Quý vị. Quý vị sẽ thu tiền từ thẻ này giống như thẻ tín dụng thông thường và mỗi thẻ tín dụng ảo đều có ngày kích hoạt riêng (tức là thời điểm Quý vị có thể thu tiền từ thẻ này). 

Điều quan trọng là Quý vị phải hiểu được khi nào thẻ tín dụng ảo được kích hoạt và tại sao thẻ tín dụng ảo có thể được kích hoạt trước hoặc sau khi nhận phòng.


Các nội dung trong bài viết này:


Khi nào Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo vào thời điểm đặt phòng chuyển trạng thái thành không hoàn tiền (theo chính sách đặt phòng). Đây là tiêu chuẩn cho tất cả các chỗ nghỉ (theo Điều khoản chung của Quý vị).

Nếu đáp ứng các tiêu chí sau, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo ngay khi đặt phòng chuyển trạng thái thành không hoàn tiền: 

  • Không có thẻ tín dụng ảo chưa thanh toán quá 60 ngày và đang cần hoàn tiền cho khách
  • Thanh toán hóa đơn đúng hạn trong vòng 12 tháng qua, theo ngày đến hạn thanh toán
  • Đã hợp tác với chúng tôi ít nhất 6 tháng và có các kỳ lưu trú cũng như đánh giá xác thực từ khách

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét liệu Quý vị có đáp ứng các tiêu chí này hay không và sẽ thông báo cho Quý vị bằng email nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu trạng thái của chỗ nghỉ thay đổi và không còn đủ điều kiện để kích hoạt thẻ sớm, các điều chỉnh tương ứng sẽ chỉ áp dụng cho những đặt phòng trong tương lai.

Nếu đơn đặt bao gồm nhiều phòng với các chính sách khác nhau (ví dụ: hai phòng không hoàn tiền và một phòng linh hoạt), ngày kích hoạt sẽ theo chính sách linh hoạt nhất trong đơn đặt. Đối với ví dụ trên, thẻ ảo sẽ không được kích hoạt sớm. 

 


Điều gì sẽ xảy ra nếu Quý vị không đáp ứng các tiêu chí?

Nếu trong quá trình xem xét định kỳ của chúng tôi, Quý vị không đáp ứng các tiêu chí, chúng tôi có thể coi đây là một khoản nợ phải trả tài chính bổ sung đối với chúng tôi. Do đó, để hạn chế rủi ro tài chính của chúng tôi, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo 1 ngày sau khi nhận phòng (hoặc tại thời điểm nhận phòng đối với các chỗ nghỉ ở Hoa Kỳ).

Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị qua email nếu Quý vị đủ điều kiện để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo trước khi nhận phòng.

 

Bài viết này có hữu ích không?