Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC) ra sao và vào lúc nào?

Cập nhật 1 ngày trước
Lưu

Chúng tôi có quy trình hoàn tiền thẻ tín dụng ảo từ 60 đến 90 ngày đi kèm hướng dẫn để giúp Quý vị có đủ thời gian quản lý các khoản hoàn tiền sao cho phù hợp với cách làm việc của chỗ nghỉ. Quy trình này được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và minh bạch, nhưng quan trọng hơn là cho phép Quý vị có đủ thời gian thực hiện nghĩa vụ hoàn tiền để tránh bị bồi hoàn.

Khi nào tôi cần hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Quý vị cần hoàn tiền thẻ tín dụng ảo khi đã thu tiền từ thẻ trong một trong hai trường hợp sau:

 1. Quý vị đã đồng ý miễn các phí liên quan khi đặt phòng bị hủy, có chỉnh sửa, hoặc khi khách vắng mặt.
 2. Đặt phòng bị hủy do Sự kiện bất khả kháng. Trong các trường hợp này, khách không cần phải trả thêm các phí/chi phí cho kỳ nghỉ mà họ không thể thực hiện, đồng thời Booking.com sẽ miễn hoa hồng cho các đặt phòng có liên quan.

Trong cả hai trường hợp, Booking.com sẽ hoàn tiền cho khách và Quý vị sẽ cần hoàn trả đúng khoản tiền đấy vào thẻ tín dụng ảo có liên quan đến đặt phòng.

Làm sao để hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Quý vị có thể hoàn tiền thẻ tín dụng ảo giống như cách Quý vị áp dụng với bất kỳ thẻ tín dụng nào khác.

Để thực hiện hoàn tiền, Quý vị có thể truy cập thông tin thẻ tín dụng ảo ở 2 khu vực trên extranet:

 • Từ thanh Tài chính, nhấn vào Quản lý thẻ ảo để xem danh sách thẻ ảo cần hoàn tiền. Đối với từng thẻ tín dụng ảo, Quý vị sẽ thấy lý do hoàn tiền, hạn chót hoàn tiền cũng như số tiền cần hoàn. Chọn Xem thông tin thẻ và xử lý hoàn tiền bằng máy POS hoặc máy đọc thẻ tín dụng của Quý vị.  
 • Từ thanh Đặt phòng, nhấn Mã đặt phòng để truy cập thông tin đặt phòng và xử lý hoàn tiền bằng máy POS hoặc máy đọc thẻ tín dụng của Quý vị.  

Ghi chú: Thẻ tín dụng ảo vẫn có thể được hoàn tiền ngay cả khi thẻ đã hết hạn. Nếu ngày hết hạn nằm trong quá khứ, Quý vị có thể nhập tháng hiện tại làm thông tin ngày hết hạn thẻ.

Chi tiết về cách xử lý thẻ tín dụng ảo có thể sẽ khác nhau tùy vào máy POS / máy đọc thẻ tín dụng của Quý vị. Nếu Quý vị gặp khó khăn trong việc hoàn tiền vào thẻ tín dụng ảo, chúng tôi đề nghị Quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình.

Nếu tôi gặp vấn đề với việc hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC) thì sao?

Nếu gặp sự cố khi hoàn tiền thẻ tín dụng ảo, Quý vị cần liên lạc với Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán để tìm hiểu sự việc và giải quyết vấn đề.

Xin lưu ý: nếu Quý vị không hoàn tiền thẻ tín dụng ảo kịp thời, chúng tôi sẽ yêu cầu bồi hoàn để thu lại những khoản tiền đã chi.

Sau đây là một số trường hợp phổ biến có thể gây ra các vấn đề khi hoàn tiền thẻ ảo:  

 1. Máy POS hoặc máy đọc thẻ tín dụng của Quý vị bị khóa

  Những lý do chính khiến máy bị khóa là:

  • Quý vị đã thu tiền thẻ tín dụng ảo trong quá khứ và thông tin giao dịch đó không thể truy cập thông qua máy POS của Quý vị được nữa
  • Quý vị đã đạt đến hạn mức số dư để có thể hoàn tiền thẻ tín dụng ảo
  • Nhà cung cấp của Quý vị không cho phép Quý vị hoàn tiền thẻ tín dụng ảo
 2. Máy POS / máy đọc thẻ tín dụng bị lỗi không xác định được

  Nếu Quý vị đang gặp vấn đề với việc hoàn tiền thẻ tín dụng ảo và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Quý vị không thể đưa ra thông tin hữu ích, vui lòng thử lại sau hoặc vào ngày tiếp theo.

 3. Quý vị không có đủ tiền vào thời điểm đó

  Quý vị sẽ có thời gian ân hạn để hoàn tiền thẻ ảo. Vui lòng đảm bảo Quý vị có tiền trong tài khoản của mình để hoàn tiền thẻ tín dụng ảo trước ngày này để tránh bị bồi hoàn. 

Nếu tôi không đồng ý hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC) thì sao?

Quý vị cần hoàn tiền thẻ tín dụng ảo vì đặt phòng đã bị hủy hoặc chỉnh sửa và Booking.com đã hoàn tiền cho khách. Do đó, tiền trong thẻ tín dụng ảo phải được hoàn lại cho Booking.com để tránh bị bồi hoàn. Nếu Quý vị không đồng ý với việc hủy hoặc chỉnh sửa, Quý vị luôn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ tại địa phương của mình.

Nếu tôi đã hoàn tiền trực tiếp cho khách thì sao?

Lý do Quý vị đang được yêu cầu hoàn tiền thẻ tín dụng ảo là vì Booking.com đã hoàn tiền cho khách rồi. Quý vị vẫn sẽ cần hoàn tiền thẻ ảo để tránh bị bồi hoàn. Nếu Quý vị đã tự hoàn tiền cho khách, vui lòng yêu cầu khách chuyển lại khoản tiền này, nếu không khách sẽ nhận được hai khoản hoàn tiền. 

Điều gì xảy ra nếu tôi không hoàn tiền thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Chúng tôi sẽ gửi lời nhắc nếu Quý vị cần hoàn tiền thẻ tín dụng ảo. Quý vị sẽ nhận các thông báo này trong khoảng từ 2 đến 3 tháng sau khi chúng tôi hoàn tiền cho khách. 

Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị hoàn tiền thẻ tín dụng ảo trong một khung thời gian nhất định. Nếu không, chúng tôi sẽ phải lập một khoản bồi hoàn để thu lại tiền.

Vui lòng lưu ý rằng nếu Quý vị không hoàn tiền thẻ VCC đúng hạn hoặc đầy đủ, đối với các đặt phòng trong tương lai, chúng tôi có thể gỡ bỏ chức năng thu tiền thẻ VCC của Quý vị trước ngày nhận phòng.

Bồi hoàn là gì?

Bồi hoàn là hoàn trả các khoản tiền mà trước đó đã được tính vào thẻ tín dụng được ngân hàng ủy quyền. Quy trình này được ngân hàng áp dụng để xử lý các khoản tranh chấp giữa người bán và người tiêu dùng. 

Sau khi ngân hàng chấp thuận yêu cầu bồi hoàn, ngân hàng sẽ hoàn lại khoản tiền ban đầu cho chủ thẻ - trong trường hợp này là Booking.com. 

Chúng tôi có thể lập khoản bồi hoàn với ngân hàng khi chúng tôi đã thay Quý vị xử lý hoàn tiền cho khách nhưng Quý vị lại chưa hoàn tiền thẻ tín dụng ảo có liên quan với đặt phòng. Chúng tôi sẽ gửi 2 email nhắc nhở trước khi xử lý mọi khoản bồi hoàn. 

Khoảng thời gian của các khoản bồi hoàn diễn ra như thế nào?

Sau khi Booking.com hoàn tiền cho khách, Quý vị sẽ nhận được email có hướng dẫn cách hoàn tiền thẻ tín dụng ảo có liên quan đến đặt phòng của họ. Trong khoảng thời gian từ 2 - 3 tháng, Quý vị sẽ nhận một email nhắc nhở khác.

Sau đây là các bước khi khách đã được hoàn tiền: 

 • Ngày khách được hoàn tiền: Vào ngày khách được hoàn tiền, Quý vị sẽ nhận được email xác nhận rằng khách đã được hoàn tiền. Chúng tôi mong Quý vị sẽ hoàn tiền thẻ tín dụng ảo có liên quan đến đặt phòng của họ.
 • Lời nhắc đầu: Nếu Quý vị vẫn chưa hoàn tiền (các) thẻ tín dụng ảo trước ngày 3 của tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi email gợi nhắc có bao gồm tất cả thông tin Quý vị cần để xử lý các khoản hoàn trả. 
 • Lời nhắc thứ hai: Vào ngày 15 của tháng sau đó, chúng tôi sẽ gửi Quý vị tổng quan cuối cùng của các khoản cần chi trả với yêu cầu xử lý chúng trong thời gian sớm nhất để tránh các khoản bồi hoàn. 
 • Bắt đầu quy trình bồi hoàn: Vào ngày 30 cùng tháng, chúng tôi sẽ gửi thông tin các khoản cần chi trả đến công ty và nhà cung cấp thẻ tín dụng của chúng tôi để bắt đầu quy trình bồi hoàn.

Chúng tôi hy vọng rằng, bằng việc cung cấp quy trình từ 60 đến 90 ngày được hướng dẫn rõ ràng này, Quý vị sẽ có đủ thời gian để quản lý các khoản hoàn tiền sao cho phù hợp với cách làm việc của chỗ nghỉ. 

Các khoản bồi hoàn có các phụ phí đi kèm nào không?

Khi khách thanh toán online đã được hoàn tiền, Quý vị cần hoàn trả tiền vào thẻ tín dụng ảo có liên quan trong khoảng thời gian nhất định. Nếu điều này không được hoàn tất trong thời gian đã định, Booking.com cần lập khoản bồi hoàn để thu lại các khoản phí vì chúng tôi đã hoàn trả tiền cho khách thay Quý vị.

Để chi trả cho việc xử lý bồi hoàn, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thường sẽ thu phí Quý vị. Phí này sẽ khác nhau tùy vào cài đặt thanh toán của Quý vị. Để tránh các phí này, chúng tôi khuyên Quý vị hãy hoàn tiền các thẻ ảo trong khung thời gian đã định. Chúng tôi sẽ các gửi lời nhắc ghi rõ thời hạn hoàn tiền. 

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về thẻ tín dụng ảo và thanh toán online của chúng tôi?

Để tìm hiểu cách vận hành của Thanh toán Online, Quý vị vui lòng đọc Các câu hỏi thường gặp về Thanh toán của chúng tôi, hoặc đọc thêm về cách thu tiền thẻ tín dụng ảo  

 

Bài viết này có hữu ích không?