Những điều cần biết về thẻ tín dụng ảo (VCC)

Updated 3 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

VCC là thẻ Mastercard kỹ thuật số tạm thời mà chúng tôi dùng để chuyển tiền đặt phòng mà khách thanh toán cho Quý vị trên nền tảng của chúng tôi. Chúng hoạt động như thẻ tín dụng thông thường và giúp đảm bảo các khoản thanh toán cho Quý vị. Chúng cũng giúp tiết kiệm thời gian cho Quý vị vì không cần xác thực hoặc ủy quyền trước.


Có gì trong bài viết này?


Cách thẻ tín dụng ảo (VCC) hoạt động

Dưới đây là một số điều cần lưu ý về cách chúng tôi gửi thẻ VCC cho Quý vị, cách thu tiền cũng như thời gian sử dụng thẻ:

 • Đối với mỗi đặt phòng Quý vị nhận được, chúng tôi sẽ gửi một thẻ VCC mới cho Quý vị
 • Miễn là mỗi thẻ VCC vẫn ở trạng thái hoạt động, Quý vị có thể thu tiền bao nhiêu lần tùy ý cho đến khi số dư còn 0
 • Mỗi thẻ VCC đều có số thẻ duy nhất, ngày hết hạn và mã xác minh thẻ (CVC), và chúng tôi không bao giờ dùng lại các chi tiết này
 • Mỗi thẻ VCC cũng có ngày kích hoạt, thường được cài đặt là 1 ngày sau ngày nhận phòng, ngoại trừ các chỗ nghỉ đủ điều kiện để được kích hoạt thẻ VCC khi đặt phòng chuyển thành không hoàn tiền
 • Đối với các chỗ nghỉ ở Hoa Kỳ, chúng tôi thường kích hoạt thẻ VCC vào ngày nhận phòng – ngoại trừ các chỗ nghỉ đủ điều kiện để được kích hoạt thẻ VCC khi đặt phòng chuyển thành không hoàn tiền

Sau khi thẻ VCC được kích hoạt, Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trong extranet bao nhiêu lần tùy ý trong vòng 18 tháng (547 ngày) kể từ ngày trả phòng.

Quý vị có tối đa 365 ngày sau ngày trả phòng để thu tiền thẻ VCC. Nếu Quý vị không thu tiền trong thời gian đó, khoản tiền trong thẻ sẽ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tổng kết hàng tuần cho các khoản tiền chưa thu vẫn còn trong thẻ VCC


Cách thu tiền từ thẻ VCC

Để thu tiền từ thẻ VCC, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet và nhấp vào Đặt phòng
 2. Nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng
 3. Chọn Xem thông tin thẻ tín dụng
 4. Nhập thông tin thẻ VCC bằng hệ thống POS của Quý vị
 5. Thu bất kỳ số tiền nào nhỏ hơn hoặc bằng số tiền hiển thị trong extranet

Nếu Quý vị sử dụng hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc công cụ quản lý kênh, hãy xem bài viết này để tìm hiểu cách thu tiền thẻ VCC.


Tôi có thể làm gì nếu gặp sự cố khi thu tiền thẻ VCC?

Dưới đây là các vấn đề thường gặp nhất khi thu tiền thẻ VCC và cách có thể giải quyết:

 • Nếu thẻ chưa hoạt động, hãy kiểm tra lại ngày kích hoạt trong extranet.
 • Nếu thẻ không có đủ tiền, hãy kiểm tra để đảm bảo số tiền Quý vị đang thu không lớn hơn số dư trong thẻ rồi thử lại.
 • Nếu mã CVC vừa nhập không chính xác, hãy kiểm tra lại để đảm bảo Quý vị sử dụng đúng số.
 • Nếu ngày hết hạn vừa nhập không chính xác, hãy đảm bảo Quý vị đang dùng đúng ngày hết hạn.
 • Nếu mã đơn vị chấp nhận thẻ trong máy POS không hợp lệ, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để được trợ giúp. Quý vị chỉ có thể thu tiền từ thẻ VCC của chúng tôi nếu đã đăng ký làm nhà cung cấp chỗ nghỉ, tuy nhiên Quý vị có thể thay đổi mã nếu cần.
 • Nếu cố gắng thu tiền quá nhiều lần trên cùng một thẻ, Quý vị có thể bị khóa vì lý do bảo mật. Quý vị nên thử lại sau 24 giờ.

Để xem giải thích chi tiết hơn về cách thu tiền thẻ VCC, hãy theo dõi video hướng dẫn này.


Thẻ VCC hoạt động ra sao với các trường hợp hủy, vắng mặt và chỉnh sửa đặt phòng?

Nếu Quý vị gặp trường hợp hủy phòng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa đặt phòng và Quý vị cần thu các khoản phí, chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị với thông tin thẻ VCC đã cập nhật để Quý vị có thể làm điều này.

Nếu cần hoàn tiền cho khách đối với đặt phòng chúng tôi đã thanh toán cho Quý vị bằng thẻ VCC, Quý vị cần hoàn lại số tiền vào đúng thẻ VCC mà chúng tôi đã cung cấp. Quý vị có thể làm điều này ngay cả khi thẻ VCC đã hết hạn – chỉ cần nhập ngày hết hạn là tháng hiện tại. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách của Quý vị.

Để tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền thẻ VCC, hãy xem bài viết này.


Thông tin khác về các giải pháp thanh toán

Bài viết này có hữu ích không?