Traveller Reviews Awards 2023 đã cập bến.

Đã đến lúc vinh danh người chiến thắng! Sử dụng ID chỗ nghỉ để kiểm tra xem Quý vị có thắng giải hay không và tải bộ giải thưởng về.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về ngày kích hoạt sớm thẻ tín dụng ảo

Cập nhật 4 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Vào năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như để bảo vệ quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tôi đã thay đổi ngày kích hoạt của tất cả thẻ tín dụng ảo (VCC) thành 1 ngày sau khi nhận phòng. Hiện chúng tôi đang hủy bỏ thay đổi này cho một số đối tác đủ điều kiện.


Các nội dung trong bài viết này


Điều kiện kích hoạt sớm thẻ tín dụng ảo

Thẻ tín dụng ảo là một trong những lựa chọn thanh toán mà chúng tôi cung cấp nhằm tối ưu hóa quy trình đặt phòng cho khách. Nếu khách chọn thanh toán trực tuyến, họ có thể sử dụng phương thức thanh toán ưa thích. Chúng tôi sẽ chuyển khoản thanh toán đó vào thẻ tín dụng ảo. Sau đó, Quý vị có thể thu tiền trên thẻ này như thẻ tín dụng thông thường. Mỗi thẻ tín dụng ảo có một ngày kích hoạt cụ thể và chỉ có thể sử dụng một lần.

Do tính chất khó lường của đại dịch COVID-19, chúng tôi đã tạm thời thay đổi ngày kích hoạt của tất cả thẻ tín dụng ảo thành 1 ngày sau khi nhận phòng nhằm hỗ trợ Quý vị trong việc quản lý đơn hủy cũng như hoàn tiền vào thẻ tín dụng ảo do hủy đặt phòng.

Hiện chúng tôi đang hủy bỏ thay đổi này cho các đối tác đủ điều kiện với lịch sử thanh toán tốt. Để đủ điều kiện, Quý vị cần phải:

  • Xử lý hóa đơn hằng tháng đúng hạn trong vòng 12 tháng qua, theo ngày đến hạn thanh toán
  • Không có hóa đơn xóa sổ trong vòng 12 tháng qua
  • Chỗ nghỉ không bị đình chỉ vì lý do tài chính trong vòng 3 tháng qua
  • Không có thẻ tín dụng ảo chưa thanh toán quá 60 ngày và đang cần hoàn tiền cho khách
  • Đã hợp tác với Booking.com được 6 tháng, bao gồm các kỳ lưu trú và đánh giá của khách đã được xác thực

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét điều kiện tham gia của chỗ nghỉ và cập nhật cho Quý vị nếu có thay đổi. 


Tính năng kích hoạt sớm thẻ tín dụng ảo

Tính năng kích hoạt sớm thẻ tín dụng ảo hoạt động như sau:

  • Quý vị có thể thu tiền các đặt phòng không hoàn tiền từ thẻ tín dụng ảo vào ngày khách thực hiện đơn đặt
  • Quý vị có thể thu tiền các đặt phòng hoàn tiền một phần từ thẻ tín dụng ảo khi đơn đặt đạt trạng thái 90% không hoàn tiền
  • Đối với tất cả các đặt phòng khác, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo vào ngày nhận phòng

Chúng tôi sẽ liên tục xem xét các điều kiện của chỗ nghỉ và miễn là Quý vị tiếp tục đáp ứng các tiêu chí, Quý vị vẫn sẽ được hưởng quyền lợi của ngày kích hoạt sớm.

Bài viết này có hữu ích không?