Thanh toán: Những câu hỏi thường gặp

Cập nhật 4 tháng trước | 10 phút đọc
Lưu

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 và để bảo vệ quyền lợi cho đối tác và khách hàng, chúng tôi đã thay đổi ngày kích hoạt của tất cả thẻ tín dụng ảo thành 1 ngày sau khi nhận phòng. Hiện chúng tôi đang hủy bỏ thay đổi này cho một số đối tác đủ điều kiện. Đọc phần 2.7 của bài viết này để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Các giải pháp thanh toán của chúng tôi chưa khả dụng ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ thông báo khi các giải pháp này khả dụng cho chỗ nghỉ của Quý vị.


Có gì trong bài viết này?

MỤC 1: Câu hỏi chung

MỤC 2: Nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng ảo

MỤC 3: Nhận thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng

MỤC 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

MỤC 5: Thanh toán ở Brazil


MỤC 1: Câu hỏi chung

Chúng tôi có thể giúp Quý vị xử lý thanh toán của khách theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ. Chúng tôi có thể thanh toán cho Quý vị bằng thẻ tín dụng ảo (VCC) hoặc qua chuyển khoản ngân hàng, theo các chính sách Quý vị đã chọn cho chỗ nghỉ của mình.

Trước đây, có thể du khách quốc tế không đặt được chỗ nghỉ Quý vị vì không có lựa chọn thanh toán mà họ muốn. Giờ đây, chúng tôi có hỗ trợ các giải pháp thanh toán thay thế như PayPal, Alipay và WeChat Pay để nhiều khách có thể đặt với Quý vị hơn.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán của chúng tôi và cách áp dụng, hãy xem bài viết này.

1.2. Làm sao để biết khách đã thanh toán online chưa?

Dưới đây là cách để Quý vị nhận biết khách đã thanh toán online hay chưa

 • Dòng tiêu đề của email xác nhận đặt phòng của khách sẽ có cụm từ “Đã thanh toán online”
 • Cụm từ “Đã thanh toán online” cũng sẽ xuất hiện trong cột “Trạng thái” trên trang “Đặt phòng” trong extranet.
Payments

 

Quý vị có sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) không? 

 • Nếu Quý vị gặp sự cố trong việc thấy các thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp kết nối của mình và hỏi họ về các tính năng sau:
  • Extra information about the reservation (res_extra_info): tính năng này cho phép PMS/công cụ quản lý kênh của Quý vị chỉ ra đặt phòng nào có thanh toán được xử lý bởi Booking.com
  • Payments Clarity Package: tính năng này sẽ cho phép Quý vị thấy số dư, ngày kích hoạt và ngày hết hạn của thẻ tín dụng ảo ngay trong PMS/công cụ quản lý kênh

Chúng tôi thu tiền của khách dựa trên chính sách của Quý vị và đảm bảo rằng khách sẽ thanh toán đầy đủ trước khi họ đến chỗ nghỉ. Nếu thông tin thẻ tín dụng mà khách cung cấp không hợp lệ và họ không cập nhật thông tin hoặc cung cấp thông tin thẻ hợp lệ trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ tự động hủy đặt phòng. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ không tính hoa hồng cho đặt phòng đó.

1.3. Làm sao để biết Booking.com sẽ thanh toán cho tôi bằng thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng?

Quý vị có thể xem phương thức thanh toán mà chúng tôi sẽ sử dụng cho từng đặt phòng ở cột “Giá” trên trang “Đặt phòng” trong extranet. Quý vị cũng có thể xem chi tiết về phương thức thanh toán trong phần “Chi tiết thanh toán” của trang “Chi tiết đặt phòng” cho từng đặt phòng.

1.4. Ai sẽ thu các khoản phụ phí mà khách có thể phải chi trả?

Chúng tôi thường gộp các phụ phí vào số tiền mà chúng tôi thu từ khách khi họ thanh toán online. Trường hợp ngoại lệ là khi các khoản tiền được tách ra theo đầu người và được Quý vị cài đặt là “không bao gồm” trong extranet. Quý vị sẽ phải tự thu các khoản này từ khách. Quý vị có thể xem chi tiết các khoản phí cho từng đặt phòng trên trang “Chi tiết đặt phòng” trong extranet.

1.5. Làm sao để thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách?

Chúng tôi không thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách, nhưng Quý vị có thể trực tiếp thu xếp một khoản đặt cọc dựa trên quy tắc chung của mình. Để tìm hiểu thêm về việc thiết lập đặt cọc đề phòng hư hại, hãy xem bài viết này.

1.6. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi?

Quý vị cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng. Lý do là vì thỏa thuận đặt phòng là giao dịch trực tiếp giữa Quý vị và khách của mình, không phải giao dịch với Booking.com. Quý vị có thể cung cấp hóa đơn giấy, qua email hoặc cả hai.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng khác về hóa đơn:

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm lập hóa đơn và không gửi hóa đơn của bất kỳ đặt phòng nào cho Quý vị hoặc khách của Quý vị.
 • Hãy đảm bảo Quý vị xuất hóa đơn dưới tên khách của Quý vị hoặc một tên khác mà hai bên đã đồng ý
 • Đối với các khoản thanh toán mà Quý vị nhận bằng thẻ tín dụng ảo, tên chủ thẻ luôn là “Booking.com (Agent)”.
 • Khi chúng tôi thu tiền từ khách, có thể sẽ có ảnh hưởng về thuế đối với Quý vị. Để tìm hiểu thêm về các loại thuế địa phương, hãy xem bài viết này

Để biết thêm thông tin về hóa đơn, hãy xem bài viết này.

1.7. Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Nếu Quý vị quyết định hoàn tiền cho khách và chúng tôi chưa thanh toán đặt phòng đó cho Quý vị thì chúng tôi sẽ không tiến hành việc thanh toán. Thay vì thanh toán cho Quý vị, chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị hoàn tiền cho khách.

Nếu chúng tôi đã thanh toán tiền đặt phòng cho Quý vị bằng chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền chúng tôi hoàn lại cho khách vào khoản thanh toán tiếp theo qua chuyển khoản ngân hàng. Nếu Quý vị không có thanh toán đến kỳ nhận vào thời điểm đó, Quý vị sẽ phải trả cho chúng tôi số tiền mà chúng tôi đã hoàn lại cho khách. Chúng tôi sẽ gửi giấy báo nợ cho Quý vị để thông báo về việc này.

Nếu chúng tôi đã thanh toán tiền đặt phòng cho Quý vị bằng thẻ tín dụng ảo (VCC) và Quý vị đã thu tiền thẻ VCC thì Quý vị cần hoàn lại khoản tiền đó. Để tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền thẻ VCC, hãy xem bài viết này. Nếu chưa thu tiền thẻ VCC, Quý vị không cần làm gì cả.


MỤC 2: Nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo

2.1. Thẻ tín dụng ảo là gì và thẻ này hoạt động ra sao?

Thẻ tín dụng ảo (VCC) là thẻ Mastercard điện tử, tạm thời, liên kết với một thẻ tín dụng có sẵn. Thẻ này hoạt động như một thẻ tín dụng bình thường và giúp khách thực hiện thanh toán online một cách an toàn.

Dưới đây là những điều cần biết về việc thu tiền thẻ VCC:

 • Đối với mỗi đặt phòng Quý vị nhận được, chúng tôi sẽ gửi một thẻ VCC mới cho Quý vị
 • Miễn là mỗi thẻ VCC vẫn ở trạng thái hoạt động, Quý vị có thể thu tiền bao nhiêu lần tùy ý cho đến khi số dư còn 0
 • Mỗi thẻ VCC đều có số thẻ độc nhất, ngày hết hạn và mã xác minh thẻ (CVC), và chúng tôi không bao giờ sử dụng lại các chi tiết này
 • Mỗi thẻ VCC cũng có ngày kích hoạt, thường được cài đặt là 1 ngày sau ngày nhận phòng, ngoại trừ các chỗ nghỉ đủ điều kiện để được kích hoạt thẻ VCC khi đặt phòng chuyển thành không hoàn tiền

Sau khi thẻ VCC được kích hoạt, Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trong extranet bao nhiêu lần tùy ý trong vòng 18 tháng (547 ngày) kể từ ngày trả phòng.

Quý vị có tối đa 365 ngày sau ngày trả phòng để thu tiền thẻ VCC. Nếu Quý vị không thu tiền trong thời gian đó, khoản tiền trong thẻ sẽ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tổng kết hàng tuần cho các khoản tiền chưa thu vẫn còn trong thẻ VCC.

2.2. Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Dưới đây là cách thu tiền thẻ tín dụng ảo (VCC) cho đặt phòng mà khách đã thanh toán online:

 1. Đăng nhập extranet và nhấp vào “Đặt phòng”
 2. Nhấp chọn tên khách hoặc mã đặt phòng để xem trang Chi tiết đặt phòng
 3. Chọn Xem thông tin thẻ tín dụng
 4. Nhập thông tin thẻ VCC bằng máy POS của Quý vị
 5. Thu khoản tiền hiển thị có sẵn

Để xem giải thích chi tiết hơn về cách thu tiền thẻ VCC, hãy theo dõi video hướng dẫn này.

Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ, Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc thu tiền thẻ VCC qua bài viết này.

2.3. Tại sao tôi không thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Nếu có vấn đề xảy ra khi Quý vị đang tìm cách thu tiền thẻ tín dụng ảo (VCC), Quý vị có thể biết lý do là gì trong trang “Chi tiết đặt phòng” khoảng 30 phút sau đó.

Dưới đây là các vấn đề thường gặp nhất khi thu tiền thẻ VCC và cách có thể giải quyết:

 • Nếu thẻ chưa hoạt động, hãy kiểm tra lại ngày kích hoạt trong extranet
 • Nếu thẻ không có đủ tiền, hãy kiểm tra xem số tiền Quý vị đang thu có khớp với số dư trong thẻ không rồi thử lại
 • Nếu mã CVC vừa nhập không chính xác, hãy kiểm tra lại để chắc Quý vị đang dùng đúng số
 • Nếu ngày hết hạn vừa nhập không chính xác, hãy đảm bảo rằng Quý vị đang dùng đúng ngày hết hạn
 • Nếu mã đơn vị chấp nhận thẻ trong máy POS không hợp lệ, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để được trợ giúp. Thẻ VCC của Booking.com chỉ có thể được thu bởi các đơn vị đã đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ. Quý vị có thể thay đổi mã nếu cần thiết.
 • Nếu có khóa bảo mật, điều này có nghĩa Quý vị đã cố gắng thu tiền quá nhiều lần cho cùng một thẻ và nên thử lại sau 24 giờ

Nếu Quý vị gặp sự cố khác khi thu tiền thẻ VCC, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet.

2.4. Thẻ tín dụng ảo hoạt động ra sao khi có trường hợp hủy, vắng mặt và chỉnh sửa đặt phòng?

Nếu Quý vị gặp trường hợp hủy phòng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa đặt phòng và Quý vị có khoản tiền để thu, chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị có kèm thông tin thẻ tín dụng ảo (VCC) đã cập nhật.

2.5. Làm sao và khi nào tôi có thể hoàn tiền thẻ tín dụng ảo?

Nếu Quý vị đã thu tiền thẻ tín dụng ảo (VCC), sẽ có hai trường hợp Quý vị cần hoàn tiền:

 1. Quý vị hoặc khách của mình hủy hoặc chỉnh sửa đặt phòng, hoặc khách không đến lưu trú và Quý vị đồng ý miễn mọi khoản phí vẫn thường áp dụng
 2. Đặt phòng bị hủy do Sự kiện bất khả kháng – trong những trường hợp này, khách không bị thu tiền cho các kỳ lưu trú mà họ không thể thực hiện và chúng tôi sẽ miễn hoa hồng cho các đặt phòng bị ảnh hưởng

Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách và Quý vị cần hoàn tiền vào đúng thẻ VCC mà ban đầu Quý vị đã thu tiền. Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện, hãy xem bài viết này.

2.6. Tôi sẽ được thanh toán khi nào và bằng cách nào?

Khi khách thực hiện đặt phòng và thanh toán online, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một thẻ tín dụng ảo (VCC) cùng với chi tiết đặt phòng. Thẻ này có giá trị bằng đúng số tiền đặt phòng và Quý vị có thể thu tiền từ thẻ như Quý vị thường làm. Với điều kiện Quý vị phải thu tiền sau ngày kích hoạt của thẻ. Ngày này thường được cài đặt là 1 ngày sau ngày nhận phòng, ngoại trừ các chỗ nghỉ đủ điều kiện để được kích hoạt thẻ VCC khi đặt phòng chuyển thành không hoàn tiền.

2.7. Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện được kích hoạt thẻ VCC sớm hơn hay không?

Các đối tác có lịch sử thanh toán tốt sẽ được hưởng quyền lợi kích hoạt thẻ sớm hơn. Để đủ điều kiện, Quý vị phải:

 • Xử lý hóa đơn hàng tháng đúng hạn
 • Không có hóa đơn chưa thanh toán hoặc bị xóa bỏ trong 12 tháng qua
 • Không có thẻ tín dụng ảo chưa thanh toán quá thời hạn 60 đến 90 ngày khi khách yêu cầu hoàn tiền
 • Đã hợp tác với Booking.com đủ 6 tháng, với các kỳ lưu trú và đánh giá của khách đã được xác thực.

Nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí này, Quý vị sẽ bắt đầu nhận được thẻ tín dụng ảo với ngày kích hoạt sớm hơn từ tuần thứ sáu của quý tiếp theo. Chúng tôi xem xét trạng thái đáp ứng các tiêu chí vào mỗi quý; nếu Quý vị không còn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ quay lại cấp thẻ tín dụng ảo với ngày kích hoạt là 1 ngày sau khi nhận phòng.

2.8. Tôi có bao nhiêu thời gian để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Chúng tôi thường kích hoạt thẻ tín dụng ảo (VCC) 1 ngày sau ngày nhận phòng. Đối với các chỗ nghỉ đủ điều kiện, chúng tôi làm điều này khi đặt phòng bước vào giai đoạn không hoàn tiền. Sau khi thẻ VCC được kích hoạt, Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trong extranet bao nhiêu lần tùy ý trong vòng 18 tháng (547 ngày) kể từ ngày trả phòng.

Quý vị có tối đa 365 ngày sau ngày trả phòng để thu tiền thẻ VCC. Nếu Quý vị không thu tiền trong thời gian đó, khoản tiền trong thẻ sẽ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tổng kết hàng tuần cho các khoản tiền chưa thu vẫn còn trong thẻ VCC.

2.9. Nếu tôi được yêu cầu nhập mã bưu chính khi thu tiền từ thẻ tín dụng ảo thì sao?

Nếu được yêu cầu nhập mã bưu chính khi thu tiền thẻ tín dụng ảo, Quý vị có thể sử dụng mã bưu chính của khách, của chính Quý vị hoặc 1017CE, đây là mã bưu chính cho trụ sở chính của chúng tôi ở Amsterdam.

2.10. Sẽ có những khoản phí nào khi tôi thu tiền thẻ tín dụng ảo?

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Quý vị thường thu một khoản phí từ 2% - 3% khi hỗ trợ xử lý cho từng giao dịch. Số tiền chính xác mà Quý vị phải trả có thể phụ thuộc vào luật pháp địa phương và bất kỳ khoản phụ phí nào do ngân hàng của Quý vị thu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Quý vị.

2.11. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các khoản thanh toán của Quý vị nếu Quý vị cài đặt giá phòng bằng loại tiền tệ giống với lúc thu tiền thẻ tín dụng ảo (VCC).

Nếu Quý vị nhận được thẻ VCC sử dụng một loại tiền tệ nào đó nhưng lại thu tiền bằng loại tiền tệ khác, Mastercard sẽ quy đổi số tiền đó bằng tỷ giá hối đoái của riêng họ. Quý vị có thể tìm hiểu về vấn đề này trên trang web của Mastercard.

2.12. Hoa hồng sẽ được xử lý thế nào đối với các đặt phòng mà tôi được thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo?

Quý vị sẽ trả hoa hồng cho những đặt phòng này giống như những đặt phòng khác. Mỗi khoản thanh toán Quý vị nhận được bằng thẻ tín dụng ảo (VCC) sẽ tương ứng với tổng số tiền đặt phòng (gross amount). Khi email thông tin thẻ VCC cho Quý vị, chúng tôi sẽ đính kèm chi tiết số tiền mà Quý vị đã được thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ lập hóa đơn riêng cho phí hoa hồng của Quý vị như bình thường.


MỤC 3: Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Lưu ý: Không phải chỗ nghỉ nào cũng đủ điều kiện để nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Để kiểm tra chỗ nghỉ Quý vị có đủ điều kiện hay không và tìm hiểu thêm về các khoản phí liên quan, hãy đăng nhập extranet, nhấp vào “Tài chính”, rồi “Nhận thanh toán” và sau đó kéo xuống phần Các câu hỏi thường gặp ở dưới cùng.

3.1. Khi nào tôi sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng?

Thời điểm Quý vị nhận được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng sẽ tùy thuộc vào lịch thanh toán Quý vị đã cài đặt.

Nếu Quý vị thiết lập thanh toán hàng tháng Chúng tôi sẽ xử lý thanh toán trễ nhất là ngày 15 của tháng liền kề sau tháng của ngày trả phòng.

Nếu Quý vị thiết lập thanh toán 4 lần mỗi tháng Chúng tôi sẽ xử lý thanh toán vào ngày 6, 9, 18 và 27 hàng tháng. Mỗi đợt thanh toán sẽ bao gồm các đặt phòng mà khách đã trả phòng trong khoảng thời gian tính từ lúc khoản thanh toán cuối cùng của Quý vị được xử lý. Đợt thanh toán vào ngày 6 của tháng bao gồm các đặt phòng mà khách đã trả phòng từ ngày 27 đến ngày cuối cùng của tháng trước.

Nếu Quý vị thiết lập thanh toán hàng tuần Chúng tôi sẽ xử lý thanh toán vào thứ Năm hàng tuần cho các đặt phòng mà khách đã trả phòng trong tuần trước đó, từ thứ Năm đến hết thứ Tư. Nếu ngày thứ Năm theo lịch xử lý thanh toán rơi vào ngày lễ, chúng tôi sẽ xử lý thanh toán cho Quý vị vào ngày làm việc tiếp theo.

Dù Quý vị cài đặt lịch thanh toán thế nào, tùy thuộc vào ngân hàng của Quý vị mà có thể sẽ mất vài ngày kể từ lúc chúng tôi chuyển khoản cho đến lúc tiền vào tài khoản Quý vị.

Để kiểm tra hoặc thay đổi lịch nhận thanh toán của mình, hãy đăng nhập extranet, nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Nhận thanh toán”.

3.2. Tôi có thể tìm hóa đơn hoa hồng và tài liệu thanh toán ở đâu?

Dưới đây là cách tải hóa đơn hoa hồng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi chọn “Hóa đơn”
 3. Chọn năm mà Quý vị muốn lọc
 4. Nhấp vào “Tải bản PDF” bên dưới số hóa đơn mà Quý vị muốn tải về

Để xem các đặt phòng được bao gồm trong mỗi hóa đơn, nhấp vào “Xem sao kê” bên dưới số tiền của hóa đơn.

Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tài liệu thanh toán kèm theo chi tiết của các đặt phòng mà khách đã thanh toán online, cũng như bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu thanh toán này. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi chọn “Thông tin thanh toán”
 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh khoảng thời gian mà Quý vị muốn xem danh sách đặt phòng
 4. Nhấp vào “PDF” hoặc “CSV” để tải tài liệu thanh toán

3.3. Hoa hồng của tôi cho đặt phòng nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng được tính như thế nào?

Tùy vào quốc gia sở tại và mô hình thanh toán Quý vị đang sử dụng, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị số tiền tổng (gross amount) hoặc số tiền thực nhận (net amount).

Nếu Quý vị nhận theo số tổng, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị tổng số tiền của các đặt phòng. Sau đó chúng tôi sẽ lập hóa đơn hoa hồng cho Quý vị như bình thường. Hóa đơn hoa hồng của Quý vị sẽ bao gồm tất cả đặt phòng từ kỳ trước, gồm luôn mọi đặt phòng không thanh toán online.

Nếu Quý vị nhận theo số thực nhận, chúng tôi sẽ thanh toán cho Quý vị tổng số tiền của các đặt phòng trừ đi tổng số tiền của tất cả hóa đơn. Quý vị sẽ không phải trả riêng tiền hoa hồng.

3.4. Làm sao để thêm/thay đổi thông tin ngân hàng của tôi?

Dưới đây là cách thay đổi thông tin ngân hàng mà chúng tôi sử dụng để thanh toán cho Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi chọn “Chi tiết về ngân hàng”
 3. Trong mục “Nhận tiền từ Booking.com”, nhấp vào “Thêm chi tiết ngân hàng” hoặc “Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng”
 4. Nhập thông tin ngân hàng mới của Quý vị
 5. Nhấp vào “Cập nhật chi tiết ngân hàng”

Vui lòng lưu ý có thể mất đến 6 ngày làm việc để thông tin ngân hàng của Quý vị được cập nhật đầy đủ trong hệ thống của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách cập nhật thông tin ngân hàng, hãy xem video hướng dẫn này.

3.5. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các khoản thanh toán của Quý vị nếu Quý vị cài đặt giá phòng bằng loại tiền tệ mà chúng tôi thanh toán cho Quý vị qua chuyển khoản ngân hàng.

Nếu loại tiền tệ mà Quý vị cài đặt cho phòng không giống với loại mà chúng tôi thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ quy đổi số tiền đó bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái của Bloomberg vào ngày trước ngày chúng tôi gửi giấy báo chuyển tiền của Quý vị.

Nếu chúng tôi thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng bằng một loại tiền tệ khác với loại mà tài khoản ngân hàng của Quý vị sử dụng, ngân hàng của Quý vị sẽ quy đổi số tiền đó bằng tỷ giá hối đoái của riêng họ. Để tìm hiểu vấn đề này, hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng của mình.

Để biết loại tiền tệ chúng tôi sẽ thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, hãy xem tài liệu thanh toán mà chúng tôi email cho Quý vị mỗi tháng. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu thanh toán này.

Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi chọn “Thông tin thanh toán”
 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh khoảng thời gian mà Quý vị muốn xem danh sách đặt phòng
 4. Nhấp vào “PDF” hoặc “CSV” để tải tài liệu thanh toán

3.6. Vì sao số tiền đặt phòng trên hóa đơn của tôi khác với số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền?

Tổng số tiền trên hóa đơn của Quý vị chỉ bao gồm các khoản tiền chúng tôi tính phí hoa hồng, chẳng hạn như giá phòng. Trong khi đó, tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền là tổng số tiền chúng tôi thay mặt Quý vị thu từ khách. Con số này bao gồm giá phòng cộng với mọi khoản phụ phí, trừ khi các phí này được tách ra theo đầu người và được Quý vị cài đặt là “không bao gồm” trong extranet. Chúng tôi không tính hoa hồng cho các phí “không bao gồm” này.

3.7. Vì sao tôi cần cài đặt Ghi nợ trực tiếp để sử dụng các giải pháp thanh toán của Booking.com?

Nếu số tiền của hóa đơn hoa hồng cao hơn số tiền chúng tôi thanh toán cho Quý vị bằng chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ thu khoản chênh lệch từ tài khoản ngân hàng của Quý vị. Chúng tôi cần Quý vị cài đặt Ghi nợ trực tiếp để cho phép chúng tôi thực hiện việc này, trừ khi Ghi nợ trực tiếp không khả dụng ở quốc gia của Quý vị.

Để tìm hiểu thêm về việc thanh toán hóa đơn hoa hồng bằng Ghi nợ trực tiếp, hãy xem bài viết này.


MỤC 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

4.1. Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán nếu tôi ở Bắc Mỹ?

Chúng tôi sẽ xử lý thanh toán của Quý vị 1 ngày sau ngày nhận phòng, nhưng số tiền này có thể mất đến 7 ngày làm việc để vào tài khoản ngân hàng của Quý vị.

4.2 Tôi có thể tìm hóa đơn hoa hồng và tài liệu thanh toán ở đâu nếu tôi ở Bắc Mỹ? Nếu Quý vị ở Bắc Mỹ, dưới đây là cách tải hóa đơn hoa hồng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Hóa đơn”
 3. Chọn năm mà Quý vị muốn lọc
 4. Nhấp vào “Tải bản PDF” bên dưới số hóa đơn mà Quý vị muốn tải về

Để xem các đặt phòng được bao gồm trong mỗi hóa đơn, nhấp vào “Xem sao kê” bên dưới số tiền của hóa đơn.

Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tài liệu thanh toán kèm theo chi tiết của các đặt phòng mà khách đã thanh toán online, cũng như bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu thanh toán này. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Thông tin thanh toán”
 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh khoảng thời gian mà Quý vị muốn xem danh sách đặt phòng
 4. Nhấp vào “PDF” hoặc “CSV” để tải tài liệu thanh toán

4.3. Tôi sẽ nhận số tiền là bao nhiêu?

Quý vị sẽ nhận được tổng số tiền của các đặt phòng cộng với mọi khoản phụ phí nếu có, trừ khi các phí này được tách ra theo đầu người và được Quý vị cài đặt là “không bao gồm” trong extranet. Nếu Quý vị cũng muốn cho phép khách thanh toán các phụ phí này online, Quý vị có thể thiết lập riêng cho việc này.

4.4. Tôi nên làm gì nếu chưa nhận được thanh toán và tôi ở khu vực Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị chưa nhận được thanh toán, điều này có thể là do chúng tôi vẫn đang cần thông tin ngân hàng của Quý vị để có thể kích hoạt tài khoản của Quý vị.

Dưới đây là cách cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Chi tiết về ngân hàng”
 3. Trong mục “Nhận tiền từ Booking.com”, nhấp vào “Thêm chi tiết ngân hàng”
 4. Nhập thông tin ngân hàng của Quý vị
 5. Nhấp vào “Cập nhật chi tiết ngân hàng”

Sau khi Quý vị cung cấp thông tin này và chúng tôi đã kích hoạt tài khoản của Quý vị, chúng tôi sẽ xử lý thanh toán cho tất cả đặt phòng còn tồn đọng. Khoản tiền này sẽ vào tài khoản ngân hàng của Quý vị trong vòng 7 ngày làm việc.

4.5. Làm sao tôi có thể thay đổi thông tin ngân hàng của mình? Thông thường sẽ mất bao lâu để những thay đổi này có hiệu lực ở Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị ở Bắc Mỹ, dưới đây là cách thay đổi thông tin ngân hàng mà chúng tôi sử dụng để thanh toán cho Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Chi tiết về ngân hàng”
 3. Trong mục “Nhận tiền từ Booking.com”, nhấp vào “Thêm chi tiết ngân hàng” hoặc “Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng”
 4. Nhập thông tin ngân hàng mới của Quý vị
 5. Nhấp vào “Cập nhật chi tiết ngân hàng”

Vui lòng lưu ý có thể mất đến 6 ngày làm việc để thông tin ngân hàng của Quý vị được cập nhật đầy đủ trong hệ thống của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách cập nhật thông tin ngân hàng, hãy xem video hướng dẫn này.

4.6. Làm sao để thanh toán hoa hồng ở Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị ở Bắc Mỹ, Quý vị sẽ trả tiền hoa hồng bình thường, nhưng một số thông tin ở phần “Tài chính” trong extranet có thể hiển thị hơi khác.

Để biết thêm thông tin về việc thanh toán hóa đơn, hãy xem bài viết này.

Nếu Quý vị ở Bắc Mỹ và muốn tìm hiểu cách xem hóa đơn và tài liệu thanh toán, hãy đọc mục 4.2.


MỤC 5: Thanh toán ở Brazil

5.1. Giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động như thế nào ở Brazil?

Thông thường, các thủ tục thanh toán ở Brazil tuân theo các quy trình tương tự được liệt kê trong Mục 1.

Ghi chú: Có thể sẽ có trường hợp Quý vị phải thanh toán các hóa đơn hoa hồng riêng biệt. Tìm hiểu thêm dưới đây trong Mục 5.13.

5.2. Làm sao để biết khách đã thanh toán online hay chưa ở Brazil?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về việc này trong mục 1.2.

5.3. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi ở Brazil?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về việc này trong mục 1.6. Để biết thêm chi tiết về việc nộp thuế địa phương ở Brazil, vui lòng xem mục 5.15.

5.4. Ai sẽ thu các phụ phí mà khách có thể phải chịu ở Brazil?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về việc này trong mục 1.4.

5.5. Ở Brazil, điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về việc này trong mục 1.7.

5.6. Làm sao để thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách ở Brazil?

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về việc này trong mục 1.5.

5.7. Tôi có cần tiếp tục quản lý các đặt phòng của mình nếu tham gia chương trình Thanh toán bởi Booking.com không?

Có, Quý vị nên tiếp tục quản lý đặt phòng như bình thường. Việc này bao gồm báo cho chúng tôi biết về các trường hợp hủy đặt phòng, vắng mặt và các vấn đề khác liên quan đến đặt phòng, để chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi không tính hoa hồng cho các đặt phòng này khi Quý vị không có khoản nào phải trả.

Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện, hãy xem bài viết này.

5.8. Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán nếu tôi ở Brazil?

Chúng tôi sẽ xử lý thanh toán của Quý vị trễ nhất là ngày 15 của tháng liền kề sau tháng của ngày trả phòng. Nếu ngày xử lý thanh toán theo định kỳ rơi vào ngày lễ, chúng tôi sẽ thực hiện việc này vào ngày làm việc tiếp theo. Tùy thuộc vào ngân hàng của Quý vị mà có thể sẽ mất vài ngày kể từ lúc chúng tôi chuyển khoản cho đến lúc tiền vào tài khoản Quý vị.

5.9. Tôi có thể tìm hóa đơn hoa hồng và tài liệu thanh toán ở đâu nếu tôi ở Brazil?

Nếu Quý vị ở Brazil, dưới đây là cách tải hóa đơn hoa hồng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Hóa đơn”
 3. Chọn năm mà Quý vị muốn lọc
 4. Nhấp vào “Tải bản PDF” bên dưới số hóa đơn mà Quý vị muốn tải về

Để xem các đặt phòng được bao gồm trong mỗi hóa đơn, nhấp vào “Xem sao kê” bên dưới số tiền của hóa đơn.

Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ email cho Quý vị tài liệu thanh toán kèm theo chi tiết của các đặt phòng mà khách đã thanh toán online, cũng như bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu thanh toán này. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Thông tin thanh toán”
 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh khoảng thời gian mà Quý vị muốn xem danh sách đặt phòng
 4. Nhấp vào “PDF” hoặc “CSV” để tải tài liệu thanh toán

5.10. Làm sao để thêm/thay đổi thông tin ngân hàng của tôi nếu tôi ở Brazil?

Dưới đây là cách thay đổi thông tin ngân hàng mà chúng tôi sử dụng để thanh toán cho Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Chi tiết về ngân hàng”
 3. Trong mục “Nhận tiền từ Booking.com”, nhấp vào “Thêm chi tiết ngân hàng” hoặc “Chỉnh sửa chi tiết ngân hàng”
 4. Nhập thông tin ngân hàng mới của Quý vị
 5. Nhấp vào “Cập nhật chi tiết ngân hàng”

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi Quý vị nhập thông tin ngân hàng của mình:

 • Nhập mã đại lý 4 chữ số, bỏ chữ số kiểm tra (check digit).
 • Nhập số tài khoản của Quý vị có cả chữ số kiểm tra nhưng không có dấu gạch ngang, và nếu chữ số kiểm tra là 'X' thì thay thế bằng số không (“0”)
 • Nhập số CPF hoặc CNPJ của Quý vị có cả dấu chấm (“.”), dấu gạch ngang (“-”) hoặc dấu gạch chéo (“/”)

Vui lòng lưu ý có thể mất đến 6 ngày làm việc để thông tin ngân hàng của Quý vị được cập nhật đầy đủ trong hệ thống của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách cập nhật thông tin ngân hàng, hãy xem video hướng dẫn này.

5.11. Tại sao tôi chưa nhận được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nếu tôi ở Brazil?

Nếu Quý vị đang chờ nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nhưng chưa nhận được, dưới đây có thể là lý do và cách khắc phục:

 • Nếu chưa thêm thông tin ngân hàng của mình, Quý vị cần thực hiện việc này để chúng tôi có thể xử lý thanh toán của Quý vị
 • Nếu thông tin ngân hàng của Quý vị không chính xác, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn qua hộp thư extranet để báo cho Quý vị biết cần làm gì tiếp theo
 • Có thể Quý vị còn hoa hồng chưa thanh toán cho các đặt phòng trước đây khi khách không thanh toán online Quý vị có thể xem đặt phòng nào đã được khách thanh toán online bằng cách tìm cụm từ “Đã thanh toán online” trong cột “Trạng thái” của mỗi đặt phòng trên trang “Đặt phòng” trong extranet.

5.12. Nếu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng bị ngân hàng của tôi từ chối thì khi nào tôi nhận được khoản thanh toán mới?

Nếu ngân hàng của Quý vị từ chối thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng vì thông tin ngân hàng của Quý vị không hợp lệ, trước tiên Quý vị cần cập nhật chúng trong extranet. Sau khi Quý vị làm xong, chúng tôi sẽ xử lý một khoản thanh toán mới qua chuyển khoản ngân hàng cho Quý vị, trễ nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo.

5.13. Tôi có được nhận boleto để thanh toán hoa hồng không?

Chúng tôi thường thanh toán cho Quý vị số tiền thực nhận mỗi tháng, tức là tổng số tiền của các đặt phòng trừ đi tổng số tiền của tất cả hóa đơn.

Nhưng nếu tổng số tiền của tất cả hóa đơn cao hơn tổng số tiền đặt phòng, chúng tôi sẽ thanh toán tổng số tiền đặt phòng cho Quý vị, đồng thời gửi boleto để Quý vị thanh toán tiền hoa hồng. Chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một tin nhắn qua hộp thư extranet để thông báo Quý vị cần thanh toán khoản này.

Điều này có thể xảy ra nếu Quý vị chưa trả hoa hồng cho các đặt phòng mà Quý vị tự xử lý thanh toán, ví dụ như trước khi Quý vị tham gia chương trình Thanh toán bởi Booking.

5.14. Vì sao tôi nhận được boleto để thanh toán?

Quý vị nhận được boleto để thanh toán do số tiền Quý vị sẽ nhận được từ Booking.com thấp hơn số tiền hoa hồng Quý vị nợ. Để biết thêm thông tin về việc này, vui lòng xem mục 5.13.

5.15. Vì sao tôi nhận được Nota Fiscal?

Nota Fiscal là tài liệu thuế mà chúng tôi cần gửi ra mỗi khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho Quý vị. Chúng tôi sẽ email Nota Fiscal cho Quý vị mỗi tháng miễn là Quý vị đã nhận được đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị cũng có thể tải về các tài liệu này. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào “Tài chính” rồi nhấp “Hóa đơn”
 3. Nhấp vào số hóa đơn Quý vị muốn để mở Nota Fiscal trong cửa sổ mới

Bài viết này có hữu ích không?