Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Thay đổi tạm thời về thời điểm kích hoạt thẻ tín dụng ảo (VCC)

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Vì những gián đoạn chưa từng có tiền lệ mà virus Corona gây ra, Booking.com sẽ hoàn tiền cho những khách hủy đặt phòng thỏa mãn các điều kiện thuộc Tình huống bắt buộc nếu họ sử dụng hình thức thanh toán được xử lý bởi Booking.com.

Đổi lại, các đối tác như Quý vị được yêu cầu phải hoàn lại tiền vào thẻ tín dụng ảo dùng để thanh toán mà Quý vị đã nhận được từ Booking.com. 

Điều gì đang xảy ra vậy?

Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tọi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của tất cả các Thẻ Tín Dụng Ảo (VCC) chưa thu cũng như các thẻ trong tương lai thành 1 ngày sau ngày nhận phòng, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 19/3/2020.

Thay đổi này có ảnh hưởng gì đến tôi?

Đối với những đặt phòng KHÔNG bị ảnh hưởng bởi Tình huống bắt buộc, những điều sau sẽ được áp dụng.

  • Nếu khách đến ở chỗ nghỉ đúng theo đặt phòng, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo 1 ngày sau ngày nhận phòng.

  • Nếu khách hủy đặt phòng sau hạn chót hoặc vắng mặt, Quý vị cũng có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo 1 ngày sau ngày nhận phòng đã định.  

Đối với các đặt phòng nằm trong Tình huống bắt buộc, khách được quyền hủy miễn phí. Trong trường hợp đó, Quý vị không thu tiền từ thẻ tín dụng ảo.

  • Đối với tất cả các thẻ tín dụng ảo có ngày đặt phòng trong quá khứ, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả các ngày kích hoạt của tất cả các thẻ thành "ngày đầu tiên sau ngày nhận phòng".  

Tất cả các gián đoạn mà Quý vị có thể gặp phải khi thu tiền từ thẻ tín dụng đều có liên quan đến sự thay đổi tạm thời này.

Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với tất cả chúng ta và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?