Xác minh danh tính và xác thực chủ sở hữu chỗ nghỉ cho Booking Holdings Financial Services

Cập nhật 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Để xử lý các khoản thanh toán một cách an toàn, Booking Holdings Financial Services (BHFS) phải thu thập thông tin để xác minh danh tính và xác thực (các) cá nhân và pháp nhân doanh nghiệp liên quan đến chỗ nghỉ. Quy trình xác minh danh tính và xác thực gồm ba bước – còn gọi là biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) của BHFS – giúp BHFS đảm bảo rằng mọi người khai báo đúng danh tính.


Các nội dung trong bài viết này


Nơi tìm biểu mẫu KYP của BHFS

Khi dịch vụ thanh toán BHFS áp dụng cho Quý vị, chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu KYP của BHFS đến địa chỉ email Quý vị đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị cũng sẽ tìm thấy biểu mẫu này qua banner trên extranet.


Những thông tin cần thiết để xác minh danh tính của chủ sở hữu

Biểu mẫu KYP yêu cầu tất cả thông tin cần thiết để xác thực bên ký hợp đồng với Booking.com. Thông qua quy trình ba bước, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quyền sở hữu, danh tính, địa chỉ và chi tiết ngân hàng (nếu có). Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được quản lý và cấp phép đều sử dụng quy trình tương tự.

1. Thông tin về bên ký hợp đồng với Booking.com

Trước tiên, chúng tôi sẽ xác định xem Quý vị đăng ký chỗ nghỉ với tư cách cá nhân hay pháp nhân doanh nghiệp. Đối tác là cá nhân cần cung cấp cho chúng tôi:

 • Tên pháp lý đầy đủ
 • Ngày sinh
 • Quốc gia nơi sinh
 • Quốc gia có tư cách công dân
 • Quốc tịch
 • Địa chỉ cư trú chính

Đối tác là doanh nghiệp cần cung cấp cho chúng tôi:

 • Thông tin đăng ký và mã số thuế của công ty
 • Thông tin về các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, giám đốc và chủ sở hữu chỗ nghỉ liên kết với doanh nghiệp.
 • Cung cấp bằng chứng tài liệu chứng minh thông tin này, nếu được yêu cầu

2. Danh tính và địa chỉ cư trú chính

Chúng tôi cần xác thực được những cá nhân sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, một vài cá nhân trong số này cần xác thực bản thân thông qua biểu mẫu KYP của chúng tôi bằng cách gửi các tài liệu sau:

 • Giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp như giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu
 • Ảnh tự chụp

Chúng tôi cũng cần xác thực được địa chỉ cư trú chính của cá nhân. Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu một trong các tài liệu sau: 

 • Sao kê ngân hàng
 • Sao kê thẻ tín dụng
 • Hóa đơn tiện ích gần đây

Quý vị có thể tải những tài liệu này lên từ máy tính hoặc dùng điện thoại để chụp ảnh. Khi tải tài liệu lên bằng máy tính, Quý vị có thể kéo và thả các tệp vào vùng được chỉ định để tải lên. Đảm bảo tài liệu về địa chỉ chính mà Quý vị tải lên phải đề ngày trong vòng 6 tháng. Chúng tôi không chấp nhận tài liệu đề ngày quá 6 tháng.

3. Chi tiết ngân hàng

Cuối cùng, nếu phương thức thanh toán Quý vị mong muốn là chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị xem lại chi tiết ngân hàng để đảm bảo mọi thông tin đều chính xác và mới nhất. Thông qua đó, chúng tôi có thể đối chiếu chi tiết ngân hàng với thông tin của cá nhân hoặc pháp nhân doanh nghiệp nhận thanh toán từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ hiển thị chi tiết ngân hàng hiện tại cho Quý vị – nếu có thông tin nào đó không chính xác hoặc còn thiếu, Quý vị có thể cung cấp thông tin chính xác ở bước này.

Trước khi gửi biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ hiển thị bản tóm tắt thông tin Quý vị đã cung cấp. Hãy xem xét kỹ lưỡng mọi thứ và đảm bảo rằng thông tin được nhập vào biểu mẫu khớp với các tài liệu đã tải lên.


Sau khi gửi biểu mẫu KYP

Sau khi gửi biểu mẫu KYP, chúng tôi sẽ xem xét và xác thực thông tin này. Chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị thông báo qua email để cho biết quy trình KYP đã hoàn tất. Ở giai đoạn sau, chúng tôi cũng sẽ cho Quý vị biết thời điểm BHFS bắt đầu xử lý các khoản thanh toán. Đó sẽ là ngày kích hoạt BHFS. Nếu cần thêm thông tin để hoàn tất quy trình xác minh danh tính và xác thực, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị.


Điều gì sẽ xảy ra nếu Quý vị không hoàn tất biểu mẫu KYP?

Mặc dù không có tác động tức thì đến các dịch vụ Quý vị trải nghiệm trên nền tảng của chúng tôi và dịch vụ thanh toán sẽ duy trì trong thời gian ngắn nhưng điều này có thể thay đổi khi chúng tôi mở rộng quy mô dịch vụ thanh toán thông qua BHFS. 

Quý vị nên hoàn tất biểu mẫu Định danh đối tác (KYP) trong vòng 90 ngày để các dịch vụ thanh toán không bị gián đoạn. Sau khoảng thời gian này, Quý vị vẫn có thể sử dụng các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể ngừng dịch vụ thanh toán. 


Cách chúng tôi xử lý thông tin của Quý vị

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho khách hàng và doanh nghiệp của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng hàng loạt nhân viên, công cụ và quy trình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân luôn được sử dụng một cách an toàn và tuân thủ mọi yêu cầu hiện hành về bảo mật. 

 

Xem thêm về cách BHFS xử lý thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật của BHFS.

Bài viết này có hữu ích không?