Tôi có phải xuất hóa đơn cho khách không?

Có, Quý vị cần cung cấp hóa đơn đến khách khi họ trả phòng, có thể là hóa đơn bằng giấy hoặc qua email, hoặc cả hai.

Booking.com không thể gửi hóa đơn đến Quý vị hay khách của Quý vị. Lý do là vì khi khách đặt ở chỗ nghỉ, đặt phòng là thỏa thuận hợp pháp giữa Quý vị và khách. Vì vậy, việc xuất hóa đơn cho khách là nghĩa vụ của Quý vị.

Lưu ý: Thời điểm mà khách thanh toán có thể có liên quan đến thuế đối với Quý vị, vì vậy, việc hiểu cách tính thuế GTGT và thuế địa phương là cực kỳ quan trọng.