Tôi có thể thay đổi chính sách đỗ xe không?

Quý vị có thể thay đổi thông tin đỗ xe một cách dễ dàng. Hãy thực hiện các bước dưới đây:

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn “Tiện nghi & dịch vụ” hoặc “Chính sách
  2. Quý vị có thể nêu rõ chỗ nghỉ có tính phí đỗ xe không và giá áp dụng. Quý vị cũng có thể đề cập đến việc khách có cần đặt chỗ trước hay không.
  3. Lướt xuống rồi nhấp “Lưu” khi Quý vị hoàn tất.