Tôi có thể thiết lập chính sách cho trẻ em tại chỗ nghỉ của mình thế nào?

Đã cập nhật 6 tháng trước

Mục “Chính sách trẻ em và giá phòng” trên trang “Chính sách” trong extranet của chỗ nghỉ cho phép Quý vị hiển thị việc chỗ nghỉ chấp nhận trẻ em trên một độ tuổi nhất định hoặc không chấp nhận trẻ em dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Để cập nhật hay thay đổi các chính sách có liên quan đến trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ:

  1. Đi đến mục “Chỗ nghỉ” và chọn “Chính sách”.
  2. Trong mục “Trẻ em & giường phụ”*, chọn “Chỉnh sửa” ngay dưới “Chính sách trẻ em và giá phòng” để chỉnh sửa:
    • nếu Quý vị cho phép trẻ em lưu trú tại chỗ nghỉ
    • độ tuổi tối thiểu của trẻ được phép lưu trú tại chỗ nghỉ

Xin lưu ý, nếu thiết lập chỗ nghỉ là không cho phép trẻ em sẽ dẫn đến việc chỗ nghỉ không được hiển thị tới những khách tìm kiếm có một hoặc nhiều trẻ đi cùng. Những du khách đó sẽ không thể đặt phòng tại chỗ nghỉ của Quý vị!

* Quý vị cũng có thể xem banner có tựa đề “Thiết lập sức chứa chỗ nghỉ và giá trẻ em” để được chuyển đến trang cài đặt chính sách, phòng và giá cho gia đình, ở cùng một nơi. Cách này sẽ giúp Quý vị nhanh chóng thiết lập hơn so với việc thực hiện từng mục một.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm