Tôi có thể thiết lập loại chính sách nào?

Nếu Quý vị cần thay đổi các thông tin liên quan đến chính sách, hãy xem các mẹo dưới đây:

Đỗ xe:

Hãy cho chúng tôi biết đây là nơi đỗ xe công cộng hay tư nhân, có tính phí hay không và khách có phải đặt chỗ trước không.

Trẻ em:

Quý vị có thể quy định trẻ em có được phép đi kèm hay không.

Thú cưng:

Thông báo cho khách về việc có cho phép mang theo thú cưng hay không.

Internet:

Kết nối internet được cung cấp miễn phí hay tính phí? Quý vị cũng có thể nêu rõ những chỗ nào trong khuôn viên có kết nối mạng.

Giường phụ:

Quý vị có thể nêu rõ số giường phụ có thể chứa cùng giá áp dụng cho người lớn và trẻ em.