Tôi muốn thiết lập ủy quyền trước cho thẻ tín dụng của khách. Làm sao để thực hiện điều này?

Tính năng Ủy quyền trước cho phép Quý vị giữ một khoản tiền (thường là nhỏ) trong thẻ tín dụng của khách giữa thời gian đặt phòng và thời gian khách đến. Điều này cũng cho phép Quý vị kiểm tra xem thẻ có hợp lệ không. Nếu thẻ không hợp lệ, Quý vị có thể yêu cầu khách cung cấp các chi tiết mới (gửi lại trong vòng 24 giờ) hoặc thực hiện các thay đổi cần thiết đối với đơn đặt phòng.

Ủy quyền trước cũng là một tùy chọn thích hợp để giảm khả năng khách vắng mặt. Tính năng này rất dễ thiết lập, Quý vị chỉ cần thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập extranet của Quý vị trên Booking.com.
  2. Nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Chính sách”.
  3. Trong hộp màu xanh, chọn “Thiết lập các tùy chọn ủy quyền trước”, điền các chi tiết liên quan và nhấp vào “Lưu”.

Nếu thẻ của khách hiển thị là không hợp lệ, Quý khách vui lòng đọc bài viết này.

Xin lưu ý: Ủy quyền trước khác với thanh toán trước. Thanh toán trước là khách bị trừ tiền trước, ủy quyền trước chỉ là giữ một khoản tiền trong thẻ tín dụng.

Để tìm hiểu thêm về thanh toán trước, hãy xem bài viết này.